De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De hoeveelste inwoner van België ben jij?

De hoeveelste inwoner van België ben jij?

zaterdag 2 januari 2016 22:33
Spread the love

Het Laatste Nieuws publiceerde op 02/01/2016 haar module „De hoeveelste Belg ben jij?“ opgemaakt door „Het Laatste Nieuws in samenwerking met socioloog Jan Hertogen op basis van bevolkingscijfers van de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium“ zo staat in de toelichting”. Voor de toegang tot de berekening, zie Het Laatste Nieuws 02/01/2016

De module berekent de hoeveelste Belg je bent na het ontstaan van België in 1830, rekening houdend met geboorten en immigratie tot op de dag van vandaag. Ze laat tevens toe om een inzicht te krijgen in de leeftijdsverdeling in elke gemeente en vooral ook de evolutie van de bevolking in elke gemeente, afgezet tegen deze van de Belgische bevolking in z’n geheel. Het is dé sleutel om te begrijpen waarom immigratie een onmisbaar element is geweest in de instandhouding van de steden, een inzicht dat blijkbaar uiterst moeizaam tot de geesten wil doordringen. Het Laatste Nieuws kan misschien hier de weg wijzen aan politici en al degenen die maar wat uit hun nek kletsen als het om migratie gaat.

In feite berekent Het Laatste Nieuws dus niet alleen „De Hoeveelste Belg ben je“ maar ook „De Hoeveelste inwoner van België ben jij“. Dus ook de inwoners met migratieachtergrond kunnen als datum de dag van hun eerste inschrijving bij de burgerlijke stand in België ingeven en ook de vreemdelingen kunnen ingeven wanneer ze in België geboren zijn. Zij zitten allemaal mee in de database op basis waarvan de hoeveelste Belg/inwoner van België berekend wordt.

Ook de vergelijking van de bevolkingsevolutie van je gemeente en van België is erg interessant. Voor de stedelijke gemeenten is meteen duidelijk dat na 1970 er een sterke bevolkingsvermindering is geweest, vooral voor Antwerpen was deze extreem. En de bevolkingsdaling is gecompenseerd door de migratie die er pas na drie decennia in geslaagd is de bevolkingsvermindering te stoppen en ze langzaam om te keren.

In de leeftijdsverdeling per gemeente wordt de eigen plaats in de leeftijdsorde duidelijk, hoeveel inwoners zijn jonger of ouder, hoeveel zijn er 0-4 jaar, hoeveel 100 jaar en meer, hoeveel vrouwen, hoeveel mannen. En zoals gezegd, dit niet alleen voor de Belgen maar voor alle inwoners van België, vreemdelingen en Belg geworden inwoners en hun nageslacht inbegrepen. En interessant is ook om deze bevolkingsevolutie en verdeling na te gaan voor andere gemeenten (in te geven langs een postcode). En ook voor andere personen uit je familie en omgeving en voor genealogisch onderzoek.

Jan Hertogen, socioloog

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!