De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De GOESTING van GWENDOLIEN

De GOESTING van GWENDOLIEN

maandag 20 november 2017 13:22
Spread the love




Gwendolien Rutten vertelt haast in elk interview dat ze GOESTING heeft in politiek doen. Dat zij er volop voor gaat toonde ze dit weekend tijdens het vrijheidscongres van haar partij. Wanneer ik ze bezig hoor over de vlaktaks dan is mijn GOESTING in haar politiek discours snel over.

In de marge van haar congres stond ze een alles behalve kritische vrt-journalist te woord. Volgens deze blauwe dame is een vlaktaks van 30 % zeer sociaal want dertig percent van een hoog inkomen is veel geld en hetzelfde percentage van een laag inkomen is weinig. Dus de zwaarste schouders dragen de zwaarste lasten. De interviewer knikte instemmend . Door de niet belaste schijf hoger te maken toonde ze , zo denkt ze toch, het sociale gelaat van de liberalen. Inderdaad iemand met een laag inkomen zal zo meer netto krijgen  dan vandaag. Fijntjes voegde ze er nog aan toe dat die ingewikkelde belastingaangiften met al die aftrekken moeten verdwijnen, de liberalen willen het eenvoudig houden.

Het nieuws wordt door de brede lagen van de bevolking bekeken, de weinig bevragende houding van de reporter zorgt ervoor dat deze boodschap er bij de massa in gaat als koekebrood.

Waarom werd niet gevraagd naar het effect van herverdeling dat bij een vlaktaks verdwijnt? Herverdeling bij progressieve belastingschalen zorgt ervoor dat een groot verschil in brutolonen uitgevlakt wordt tussen de nettolonen, dit is pas solidariteit tussen veel- en kleinverdieners, solidariteit is echter een vies woord voor de aanhangers van het neoliberalisme.

De vlaktaks is zo a – sociaal dat de belastingaftrek voor alles en nog wat overbodig wordt want een aftrek is enkel voordelig voor de hoogste schijven , met enkel 30% passeert men zonder een ingewikkelde aangifte toch langs de kassa van de overheid.

Dit systeem zou een gat in de schatkist slaan van om en bij de 20 miljard euro. Er zal dus moeten bespaard worden . Uiteraard komt dan de sociale zekerheid in het vizier. Zij die door het optrekken van het onbelaste deel wat meer netto verdienen zullen met hun meer inkomsten niet toekomen om de voorspelbare verlaagde overheidstussenkomsten bij op te hoesten.

Dit sociaal liberalisme van vrijheden en ontstaatsing hoeft voor mij echt niet.

take down
the paywall
steun ons nu!