De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De enige kans die rest voor de mens: Ecologiseren. #Vorstslachtoffer

woensdag 10 maart 2021 11:26
Spread the love

Boodschap aan wie nog niet klaar is om anders en groener te gaan leven.

Bedenkingen bij een bevroren bloempotje.

 

Moeder Natuur is een waardevol concept.

Moeder Natuur is een gevaarlijke moeder.

 

Burger, jij die niet klaar bent om je leven groener te maken…

 

…niet om op te houden met spotten over windmolens en zonnepanelen…

….Om minder brandstoffen te verstoken

…Om minder kilometers te maken

…Om behoedzaam en bedachtzaam minder de dood van dieren zoals bijen en beren en andere bijters te veroorzaken, bewust of onbewust

…Om minder ongevoelig te worden voor het Geweld van Geld:

 

“Begrijp misschien toch best voorgoed het volgende:

 

De Grote Natuur is een gevaarlijke Moeder.

 

Je negeert haar niet ongestraft.

Zij heeft de Mens, bij de ballen!

 

“Zoals het nu is, en in den beginne en voor altijd”

 

 

#vorstslachtoffer

#koninginmoeder

#QueenOfQueens

#DeadSerious

#ecologieisdiplomatie

#ecologyequalsintelligence

#krachtvansoberheid

#krachtvanstilte

#krachtvannadenken

#krachtvandenatuur

#krachtvanvoelen

#handelnaarjeinzichten

#meermensmetwatmystiek

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!