De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De dodentol van de tweede wereldoorlog. Memento mori.

woensdag 22 juni 2022 16:47
Spread the love

Met een nieuwe bloedige oorlog op vrij korte afstand in Oekraïne, veroorzaakt door de Russische president die wij al twintig jaar ‘kennen’ via de media, wordt het thema van de Oorlog weer belangwekkend.

Ik heb de laatste tijd dan ook verder over WO II gelezen. Ik kwam na 880 pagina’s te lezen in een standaardwerk (zie lager) op volgende gegevens uit, waar ik hier graag enkele paragrafen mag van citeren. De tweede wereldoorlog is dermate belangrijk geweest, en heeft bewust of onbewust zoveel invloed op onze maatschappij en ons denken en onze hedendaagse waarden, dat wij een en ander niet mogen vergeten, lijkt me.

 

“Na zes jaar van totale oorlog, hadden de Europeanen in mei 1945 de “upland regions” bereikt die Churchill hen had beloofd in 1940. Maar van Warshau tot Parijs, Berlijn tot Praag, hervonden de mensen zich (nog) niet in het zonbeschenen weideland van zijn toespraak, maar in een gemutileerd, desolaat en met bloed doodrenkt landschap.

Er waren 20 miljoen burgers en 20 miljoen soldaten dood in Europa toen de oorlog in mei 1940 gedaan was. Tezamen veertig miljoen doden in ons continent.

De dodenkampen (KZ, concentratiekampen) zoals Treblinka, Majdanek en Auschwitz) eisten 3 miljoen levens op van Joden en nog een miljoen homoseksuelen, Roma en communisten…

Aan Duitse kant sneuvelden 5 miljoen soldaten ten dienste van het visioen van Hitler. Bij de Burgers: 2 miljoen Duitsers vonden de dood. Waarvan 600.000 door geallieerde bombardementen…

Aan Russische zijde telde het Rode Leger 11 miljoen doden! De burgerdoden werden nooit goed geïnventariseerd, minstens 15 miljoen, mogelijk 20 miljoen. Dus de volle helft van de Europese doden.”

 

De soldaten van het Rode Leger hebben van hun kant bij de inval in Duitsland in het voorjaar van 1945 meer dan honderdduizend vrouwen verkracht, hen vaak ook gemarteld en vermoord.

 

In de maanden na VE-Day op 8 mei, was de miserie nog niet gedaan. Een miljoen mensen stierven van honger (!) als gevolg van de verhuisoperatie die Stalin eiste en die 14 miljoen mensen betrof.

In Normandië alleen lagen bovendien 6 miljoen landmijnen geplaatst door de Duitsers en nog meer in de rest van Europa. Toen stierven nog burgers door met een ratio van honderden per week…

De bombardementen op Engelse steden en Londen in het bijzonder door de Luftwaffe en de V1 en V2 raketten hebben relatief minder  doden veroorzaakt, een 25.000-tal, als ik het mij goed herinner. De wraak was vreselijk.  Alleen al bij het grondige bombardement door de RAF en de USAF op Hamburg, kwamen – in twee dagen – veertigduizend mensen om…

Dit onder eindverantwoordelijkheid van Churchill, een grote vlek op zijn blazoen.

Engeland was echter zo verarmd door de oorlog dat nog jarenlang de helft van het voedsel moest worden ingevoerd. De schuld na leningen bij de USA en Canada bedroeg 5, 5 miljard dollar $. De laatste afbetalingen gebeurden… rond 2010.

Deze natie was gedurende drie jaren (1940 – 1943) de enige die verzet bleef bieden en oorlog bleef voeren tegen het Derde Rijk. De Engelsen droegen  dus in grote mate bij tot ons huidig klimaat van democratie, persvrijheid en vrijheid, afwezigheid van een gruwelijke geheime politie als de Gestapo.

 

“In de Britse Bezettingszone moest veldmaarschalk Montgomery trachten zorg dragen voor een miljoen Duitsers die waren gevlucht voor de Russen, plus een miljoen gewonden en twee miljoen krijgsgevangen Duitse soldaten. Bovendien waren er acht miljoen verplaatste personen, Belgen, Fransen, Nederlanders enzovoort: voormalige slavenarbeiders aangezogen door het Duitse Rijk.
Dit terwijl nog wel vijf jaar lang allerlei essentiële soorten voedsel en energie schaars bleven en met bonnen op rantsoenering stonden voor de Britse burgers zelf.

De Polen betaalden de hoogste prijs: zes miljoen doden wat neerkomt op 20 procent van de vooroorlogse bevolking. Dit is een cijfer dat de verbeelding tart.

De Polen hadden het ongeluk geografisch te liggen tussen de Wolf en de Beer…”

 

(Bron: prof Manchester en Reid. The Last Lion. Dl.3, Defender of the Realm, p 837-839)

 

(Illustratie:

Portret van Churchill dat door mijn vader werd gemaakt. Hij droeg het bij zich toen hij stierf in 1987.

– RAF War Map, Strait of Dover.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!