De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De discussie over een fusie van 6 politiezones in Brussel moet duidelijkheid brengen, vooral bij onze politici

De discussie over een fusie van 6 politiezones in Brussel moet duidelijkheid brengen, vooral bij onze politici

maandag 23 november 2015 13:06
Spread the love

Organisatorisch heeft Paris zijn départements, London zijn city en boroughs, Berlin zijn Bezirken en Ortsteilen, Antwerpen zijn districten.

In al die steden is de politie wel verenigd onder één structuur, maar in België heb je na de politiehervorming een verticale opdeling van de politietaken en horen ernstig geweld, economisch-financiële en informatica criminaliteit, drugs, mensenhandel of terrorisme niet tot de bevoegdheid van de lokale politiezones. Vandaar ook de verantwoordelijkheid van Binnenlandse zaken en Justitie via OCAD in de huidige noodtoestand.

Na de zesde staatshervorming in 2014 heeft het Gewest er politionele bevoegdheden bijgekregen en voortaan dient elk Zonaal Veiligheidsplan getoetst aan het Gewestelijk Veiligheidsplan voor gans Brussel.
Voorheen al was er een overeenkomst tussen de 6 politiezones dat er bij zone overschrijdende problemen een coördinatie gebeurt door de Korpschef van de Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene.

De 6 politiezones staan zelf in voor bestuurlijke opdrachten en voor community policing. Dit laatste veronderstelt het samenbengen van alle lokale actoren en het bevorderen van de sociale cohesie.
De federale politie rekent inderdaad voor haar werking op een doorstroming van plaatselijke informatie via de arrondissementele informatiekruispuntbanken en die samenwerking is wederzijds noodzakelijk …

take down
the paywall
steun ons nu!