De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De BLANCO stem.  Vandaag en morgen de meest nuttige stem.

De BLANCO stem. Vandaag en morgen de meest nuttige stem.

zaterdag 11 maart 2017 22:37
Spread the love

De lezer mag aannemen dat ik uitputtend heb nagedacht en overlegd met velen over het nut van de blanco stem.  Ik had er de tijd ( werd 68) voor.  Het is hier van voordeel dat ik al die tijd totaal onafhankelijk en zonder eigenbelang bleef bij mijn politieke overwegingen die vooral van structurele aard waren en zullen blijven. Ik bestudeerde de beste denkers, door de eeuwen heen.  Vooral dezen die, zoals Locke, uitgingen van de reële mens.  Die wens ik niet te veranderen.

Daar gaan we.  Om een hogere (elders heb ik dat concreter ingevuld) democratie snel en met quasi zekerheid te doen invoeren – op vreedzame wijze – vond ik, al bij al, de blanco stem het meest efficiënte middel.  Dat het best snel gaat zullen vele lezers wel inzien. 

Een andere middel bestaat erin extremistische partijen te steunen.  Voor de samenleving worden dan echter de gevaren zeer groot.  Dan ontstaat immers een nog sterkere oligarchie  en tenslotte, haast onvermijdelijk, tot dictatuur.  De geschiedenis toont dat aan. 

Nu, na elke verkiezing wordt, kort daarna, tijdje ingezien dat de democratie toch mank blijft lopen.  Een andere meerderheid remedieert daar niet aan.  Daar zit veel eigenbelang onder.  De politologen bevestigen : het zijn de structuren van de beleidsvorming die moeten veranderen. Geen lijsstem, geen particratie, meer transparantie en dies meer.

Vraag aan elke niet activistische kiezer voor wie ze zullen stemmen en waarom.  Het standaardantwoord is sinds lang : geen partij staat ons aan, het heeft geen belang.  De rest van het antwoord is vooral negatief.  De meesten willen dan ook foert stemmen.  En dat dat geweten is.  Maar zwakken die foertstem vervolgens sterk af door hun onvrede dan maar uit te drukken door gewoon hun stem op een ander partij uit te brengen.

Ik stel hen dan voor blanco te  stemmen.  Allen (sic) reageren prompt : dat is dan toch een stem voor de volgende meerderheid.  Welk nut is er dan ?

Een BOM :

ik heb het op geschrift van de FOD-verkiezingen dat dit niet klopt.

Mijn vraag is al lang : waarom verkondigen de politici dan dat dit wel klopt?  Het bewijst indirect wel de impact van een blanco stem.

Hoe zal een grote stijging van het aantal blanco stemmers werken? De politieke klasse, de adviesgevers, de onafhankelijke analisten, de denktanks, de media enz. zullen daar veel aandacht aan schenken.  En duiden.

De politieke besluitvorming ZAL ten goede veranderen.

Hoe graag zou ik hebben dat hierop gereageerd wordt.  Ik vind dit een mogelijkheid van dit forum die te weinig gebruikt wordt.

take down
the paywall
steun ons nu!