De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De betoging van 7 oktober.

De betoging van 7 oktober.

vrijdag 11 september 2015 22:00
Spread the love

Op 7 oktober organiseren de 3 grote Belgische vakbonden opnieuw een protestbetoging tegen het asociale beleid van de regering. Ondertussen heeft elke Belg al € 700,00 moeten inleveren ten gevolge van hogere belastingen én hogere facturen. Teveel om hier op te sommen. Deze regering heeft geen oor naar het sociaal overleg en het middenveld wordt buitenspel gesteld. Nochtans hebben de vakbonden meer leden dan deze regering stemmen. De federale regering vertegenwoordigt slechts 38 procent van alle (kiesgerechtigde) 18-plussers, 53 procent in het Vlaams gewest, 14 procent in het Brussels en 18 procent in het Waals gewest. Democratisch is anders.

Na één jaar afbraakpolitiek ten voordele van de 0,01% Marck Couckes van dit land (hoeveel geld heb je nodig?) is er voor deze regering nog niet genoeg geld overgeheveld van de middenklasse en armen naar de 0,01% rijksten. Vanaf 1 januari 2016 worden de ontslagpremies van werknemers die ontslagen worden zwaarder belast. Het is voor deze regering immers de schuld van de werknemers wanneer ze worden ontslagen en dat moet vanzelfsprekend worden gepenaliseerd. Fiscale fraude daarentegen wordt ongemoeid gelaten en zelfs aangemoedigd. Daarom worden de rijken in staat gesteld, mocht hun fraude al uitkomen zoals bij OMEGA DIAMONDS, hun proces voor een habbekrats af te kopen. In het geval Omega Diamonds draaide dat zelfs uit op een afkoopsom € 0,0 terwijl het om een miljardenfraude ging. En dit terwijl werklozen opgejaagd wild zijn, de hardwerkende Vlamingen steeds langer en harder voor minder moeten werken en een groot deel van de gepensioneerden bittere armoede kennen. En de armoede stijgt zienderogen want armen zijn bereid om voor lagere lonen te werken wat meer winst oplevert voor de rijksten en dat is de ene en enige doelstelling van deze regering. De armen zijn geen collateral damage maar bewust veroorzaakt.

En deze ivoren toren regering wordt steeds maar driester. De NVA op kop. N.a.v. de vluchtelingencrisis komt hun donkerbruine ideologie terug naar boven. De Wever wil één van de belangrijkste internationale conventies, die van Genève, aan zijn zwarte laars lappen door te pleiten voor een apart statuut voor vluchtelingen. Dat zijn blijkbaar zijn joden. Theo Francken had het zelfs over ‘te gezellige tentenkampjes’. Dat de NVA een donkerbruine partij is weten we al langer maar erger is dat partijen met een lange democratische traditie zoals de VLD zich steeds maar rechtser gaan opstellen. Of wat moeten we denken van Rutten die elke leefloner een integratiecontract door de strot wil rammen omdat er anders toch niks gebeurd. Terecht ervaren de OCMW’s dat als een grove belediging maar dat is nu eenmaal de stijl van extreem rechts.

We kunnen enkel maar hopen dat de betoging van 7 oktober een massaal succes wordt zodat de regering inziet dat het zo niet verder kan.

take down
the paywall
steun ons nu!