De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay
Okra

Commercialisering van de zorg is en blijft een vergiftigd geschenk!

De jarenlange ongerustheid van OKRA over de ver doorgedreven commercialisering van de zorg in ons land is niet ongegrond. Al decennialang zijn we als organisatie fundamenteel gekant tegen commercialisering van de zorgsector, vooral de residentiële ouderensector.  

dinsdag 15 februari 2022 18:02
Spread the love

 

Toch zagen we met lede ogen aan dat het beleid stap voor stap het speelveld voor de commerciële spelers gelijktrok met deze van de publieke en non-profitsector. Het laatste verschilpunt, de overheidssubsidiëring voor infrastructuur, werd rechtgetrokken voor de commerciële spelers, door dit op te nemen in de dagprijs van de bewoners. Naast de uitbating van de ouderzorg, vormt vooral het onderliggende vastgoed een belangrijke bron van de private winsten.

Naast de uitbating van de ouderzorg, vormt vooral het onderliggende vastgoed een belangrijke bron van de private winsten.

Het Vlaams beleid wil evenwel nog een stap verder gaan door de zogenaamde ‘achterstand’ van de publieke sector ten aanzien van de commerciële sector recht te trekken … door ze te commercialiseren … In plaats van de publieke sector te versterken in haar rol om de kwaliteit en betaalbaarheid in de rusthuissector te garanderen, wordt ze in de uitverkoop gezet. Begrijpe wie begrijpen kan…

In plaats van de publieke sector te versterken in haar rol om de kwaliteit en betaalbaarheid in de rusthuissector te garanderen, wordt ze in de uitverkoop gezet.

De grondige doorlichting van de Orpea-rusthuisgroep in Frankrijk door Victor Castanet bevestigt onze jarenlange ongerustheid. Het prioritair stellen van winstmaximalisatie op kwalitatieve opvang en zorgverlening leidt onherroepelijk tot ontmenselijking.

Ook bij ons zien we dat in de Belgische tak van Orpea dezelfde mechanismen gehanteerd worden. Park Lane, het duurste woonzorgcentrum van ons land, staat onder verhoogd toezicht van de Vlaamse overheid. Ruimer gesteld staan er momenteel 13 Vlaamse rusthuizen onder verhoogd toezicht, waarvan 12 commerciële spelers. Moet er nog zand zijn?

OKRA vraagt al jarenlang een financiële doorlichting en permanente kwaliteitscontrole van de overheid van de residentiële ouderenzorg. Schoorvoetend wordt de financiële doorlichting uitgebouwd in de zorginspectie.

Overheidssubsidies moeten gebruikt worden om de kwaliteit van zorgverlening te garanderen voor elke rusthuisbewoner, waar deze ook verblijft. Indien deze hiervoor niet gebruikt worden, volstaat een verhoogd toezicht niet.

De nettowinst van bijna 160 miljoen euro in 2020 van de Orpea-groep in België is mede opgebouwd met het geld van de belastingbetaler.

De subsidies moeten dan met terugwerkende kracht teruggevorderd worden. De nettowinst van bijna 160 miljoen euro in 2020 van de Orpea-groep in België is mede opgebouwd met het geld van de belastingbetaler. De terugvordering kan enkel de aandeelhouders pijn doen. Eindelijk gerechtigheid!

 

Okra is een Vlaamse ouderenorganisatie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!