De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Climaxi, MOW en buurtcomité dienen bezwaar in tegen Utexbel
Climaxi vzw

Climaxi, MOW en buurtcomité dienen bezwaar in tegen Utexbel

woensdag 26 januari 2022 13:13
Spread the love

 

De NV Utexbel vraagt opnieuw een vergunning aan om vijf jaar verder te gaan met het lozen van ongezuiverde afvalstoffen in een collector naar het zuiveringsstation van Ronse. Het bedrijf weigert al jaren elke overeenkomst met de overheid om hier paal en perk aan te stellen en gebruikt elke mogelijkheid om tegen gelijk welk voorstel of besluit in beroep te gaan. Het zuiveringsstation kan de vuilvracht namelijk niet aan en wordt permanent ontregeld. Tonnen fosfor en zware metalen komen op die manier ongezuiverd in de beek terecht.

Voor ons is het genoeg geweest. Het nieuws van de laatste maanden over de gevaarlijke vervuiling langs de Molenbeek zet ons aan om samen bezwaar in te dienen tegen deze vergunningsaanvraag. Men springt al tientallen jaren in Ronse onvoorzichtig om met giftig afval. De gevolgen zijn voor iedereen gekend. Daarom willen wij Ronsenaars vragen het bezwaar op de volgende bladzijden mee te ondertekenen en van naam en adres te voorzien. De onderstaande bewegingen maken zelf nog uitgebreider bezwaren.

vzw Climaxi (Beweging voor een Sociaal Klimaat)

Burgercollectief Molenbeek

Milieufront Omer Wattez

Bezwaar

Aan het College van Burgemeester en Schepenen

van en te  9600 Ronse

Geachte,

Hierbij wens ik bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag tot een omgevingsvergunning door de NV Utexbel voor zijn vestiging aan de Snoecklaan in Ronse – Dossier (OMV/2020/332).

Deze vergunningsaanvraag werd via de wijzigingslus veranderd van onbepaalde duur naar bepaalde duur, een termijn van vijf jaar, die Utexbel in staat moet stellen om te voldoen aan de normen qua lozing van waterkwaliteit. Tegelijkertijd is Utexbel in beroep tegen een contractvoorstel van Aquafin om datzelfde afvalwater te zuiveren. Men wil dus gewoon verder zonder enige zuivering op riool lozen en dat nog vijf jaar doen.

Utexbel blijft een vergunning vragen voor de lozing van een aantal gevaarlijke afvalstoffen (fosfor, zware metalen,…) en legt zich niet neer bij de door de overheid vastgelegde beschikkingen. Dit bleek eens te meer tijdens de lozing op 6 december waarbij het bedrijf al zijn bekkens in de Ninovestraat even spoelde en in de Molenbeek kieperde.  Utexbel gebruikt de tactiek van de permanente juridische actie om te kunnen ontsnappen aan het vergunningsssysteem in Vlaanderen: tegen elke aanvraag en voorstel tot contract gaat men in beroep om dan voortdurend de mantra te herhalen dat men de deadline om zich in orde te stellen niet haalt.

Dit is al zo sinds de tijdelijke vergunning van 2002, die verleend werd door minister Vera Dua. Toen kreeg men een vergunning voor vijf jaar met het oog op herlocalisatie. Sindsdien is er nauwelijks iets veranderd. Ondertussen is de Molenbeek biologisch dood en staan er containers in de stad waar wandelaars de historische vervuiling van handen en voeten moeten spoelen na een bezoekje aan de oever.

Vorig jaar nog sloegen OVAM en de overheid alarm rond de gezondheid van de Molenbeek en de ernaast liggende oevers: er werden historische vervuilingen vastgesteld door PFAS-soorten die soms de staalnames in Zwijndrecht (3M) nog te boven gingen. Verder analyseerde men tientallen keer teveel BDE (gebromeerde brandvertragers) in de omgeving.

Dit geeft volgens ons aan dat de lokale draagkracht voor vervuiling overschreden is. De combinatie van PFAS, brandvertragers en een overdosis fosfor kan tot ongekende resultaten leiden. De Molenbeek kan geen extra vervuiling meer aan. De permanente overtreding van alle milieunormen moet stoppen. Voor ons krijgt Utexbel enkel een tijdelijke vergunning als men voldoet aan de normen die door VMM en Aquafin in zijn adviezen aanbrengt. Er kan geen sprake meer zijn van het lozen van ongezuiverd water in de beek. Dit zijn praktijken uit de vorige eeuw.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!