De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

CIA pleegde staatsgreep in 1953 tegen de democratisch verkozen president van Iran.

zondag 8 mei 2011 13:19
Spread the love

Mohammed Mossadeq was de democratisch verkozen premier van Iran van 1951 tot 1953 totdat hij door een CIA (terreur organisatie/Amerikaanse geheime dienst) staatsgreep uit de macht ontzet werd. Mohammed Mossadeq was een geleerde man met een Europese opleiding in rechten.
Mossadeq stond voor een “schone regering” een regering vrij van corruptie met een transparante beleidsvoering waar het volk bij betrokken was, een onafhankelijk rechtssysteem, vrijheid van religie en vrije verkiezingen. Daarna zette hij zich in voor meer rechten voor vrouwen, arbeiders en boeren. Hij was zelfs bezig met een fonds om rurale ontwikkelingsprojecten te stimuleren, om zo ongelijkheid binnen de bevolking te verkleinen. Zijn vernieuwende ideeën kregen een groot draagvlak bij de inwoners van Iran. Mossadeq was zeer populair hij was zelfs de man van het jaar van het blad Time in 1951.

Gezien de olie van Iran werd uitgebuit door het Britse bedrijf de Anglo-Iranian Oil Company de voorloper van British Petroleum(BP), heeft  hij alle Iranese aardolievelden genationaliseerd. Want deze maatschappij verdiende in 1950 meer door de oliewinning uit Iran dan dat ze Iran daarvoor in de afgelopen halve eeuw hadden betaald. De misdadige dief Het VK was zeer woedend om te zien dat zijn diefstal tot een einde kon komen en begon met het bedreigen van Iran met marineschepen in de Perzische Golf. De regering van Mossadeq liet zich echter niet bedreigen en verbrak daarna de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk.

Het VK heeft dan hulp gevraagd aan de VSA, de bondgenoot uit de tweede wereldoorlog.
De VSA heeft hulp geboden want zij waren ook zeer verontrust over de sterkte van de communistische partij van Iran, de tudeh-partij. De VSA maakte zich zorgen dat Iran onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie zou komen.
Ze hebben een paar CIA-agenten gestuurd o.a. Donnald Wilber en Kermit Roosevelt . Intussen had het VK de olie installaties gesloten en poogde zelfs een boycot tot stand te brengen. De gehele olieproductie kwam tot stilstand. Dus kreeg Iran geen olie-inkomsten  meer en konden ze niet direct hun beloften aan het volk waar maken.
De CIA heeft “briljant” werk verricht door deze ontevredenheid te misbruiken, door terroristische bomaanslagen te organiseren en de verantwoordelijkheid in de schoenen van de communistische partij te schuiven. Ze hebben ook straatrellen en gewelddadige demonstraties georganiseerd en ook manipulatieve propaganda verspreid door artikels te publiceren die zeer negatief waren voor de president.
Door omkopingen met vele miljoenen dollars en door de hulp aan generaal Zahedi van het Iranese leger, werd Mossadeq afgezet en kreeg hij voor de rest van zijn leven huisarrest opgelegd.

In zijn plaats werd een dictator aan de macht gebracht de sjah Mohamed Reza Pahlavi, onder wiens heerschappij er geen democratie bestond en waarbij alle politieke oppositie werd onderdrukt.
Daarna mocht de diefstal van de Iraanse olie door het Verenigd Koninkrijk opnieuw doorgaan maar nu moest er gedeeld worden met de VSA, Frankrijk en Nederland. Een echte dievenbende.
Sinds Mossadeq heeft Iran geen democratie meer gekend.

Bronnen:
John Perkins “bekentenissen van een economische huurmoordenaar” blz 49
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Mossadeq

internationalcourt

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!