De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – kiezen: dl. 9 remedie staatsbestel

Burgeranalyse – politiek bedrijf – kiezen: dl. 9 remedie staatsbestel

zondag 3 maart 2019 11:34
Spread the love

Op hoop van zege

Je kan blijven hameren op wat fout loopt en dat is heel wat, maar daarmee is er nog niets veranderd. Daarom vind ik het minstens even belangrijk om mogelijke oplossingen aan te reiken. Of politici de moed hebben daarop in te gaan is twijfelachtig. Enkel na massale burgerdruk zal er misschien iets ten goede veranderen.

 

Concrete afspraken

Er moet niet zoveel veranderen aan de huidige structuur. Hier en daar wat versneld actualiseren is veelal genoeg.

Regering:

  • federaal: Belgische regering + eerste minister,
  • gewestelijk: Vlaamse/Waalse regering + minister-president,
  • gemeentelijk: schepencollege + burgemeester (= gemeentebestuur)

Raad:

  • federaal: parlement (= enkel de kamer) bestaande uit 50% parlementariërs uit de bestaande gewestelijke parlementen en 50 % uit de federale kieskring. Op die wijze blijft er een zinvolle connectie met de gewesten.
  • gewestelijk: parlement bestaande uit 50 % uit de plaatselijke kieskringen en 50% uit de gewestelijke kieskringen. Ook hier om het plaatselijk niveau zinvol te connecteren met het gewestelijk.
  • gemeentelijk: gemeenteraad bestaande uit 50% uit de deelgemeenten en 50% uit de gemeentelijke kieskring. Ook hier om deelgemeenten mee te laten tellen in het gemeentelijk beleid.

Hierdoor wordt de verkiezing ietwat complexer maar wel zinvoller. De senaat en de provincies met hun structuren worden in ieder geval afgeschaft. En het overaanbod aan mandatarissen wordt eindelijk aangepakt.

Gewesten

België blijft ingedeeld in 3 gewesten: Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Het Brusselse gewest wordt een stukje uitgebreid met stukken uit Vlaams- en Waals-Brabant. Wat van Vlaams- en Waals-Brabant overblijft gaat respectievelijk naar Vlaanderen of Wallonië. Deze uitbreiding zou ook de verhouding Franstaligen-Nederlandstaligen binnen het Brusselse gewest verbeteren.
Maar in dat Brusselse gewest is er hoe dan ook:

  • een strenge sanctionerende wetgeving die Nederlands en Frans verplicht te gebruiken;
  • een volwaardig tweetalig (Nederlands en Frans) onderwijs met Engels als derde taal.

 
 
 
 

take down
the paywall
steun ons nu!