De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – kiezen: dl. 7 besparen

Burgeranalyse – politiek bedrijf – kiezen: dl. 7 besparen

zaterdag 2 maart 2019 18:40
Spread the love

Besparen om te groeien

Wie bespaart? Alvast de regering niet!
Carl Devos vond alvast in Nieuwsblad van 10 oktober 2014′ dat de regering niet het voorbeeld gaf! En ik volg hem helemaal …
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20141010_01313808&_section=63794788

De rode draad in de Vlaamse en federale neo-liberale regeringen is: besparen. We moeten besparen opdat de economie zou aantrekken. Dat klopt niet.
Men bespaart om de economie meer zuurstof te geven: de concurrentie-handicap weg te halen. Maar in feite is het een verkapte vorm van geld toestoppen aan grote bedrijven zonder dat zij meer werk willen garanderen. Dat toegestopte geld zal enkel hun vermogen vergroten … dat dan ook nog niet belast wordt. Tweemaal kassa, kassa!
De werknemer zal voor tal van diensten meer moeten betalen. Men vergeet dan wel erbij te zeggen dat die werknemer minder budget zal overhouden om te consumeren. Daardoor zullen bedrijven met overschotten zitten en opnieuw werknemers moeten ontslaan.

De politieke bedenkers vergeten dat indien er geen koopkracht meer is, de economie sowieso stilvalt.
Heel wat subsidies krimpen behoorlijk of vallen weg. Voor bepaalde groepen zal dat een grote impact hebben want zowel gemeente, provincie als regio gaven gecumuleerde subsidies. De effecten van de mindering binnen die gecumuleerde subsidies zal vrij groot zijn.

 

Wat zit fout?

Natuurlijk vind ook ik dat:

  • niets gratis is, want ooit moet iemand de factuur betalen. Dus de gratis-politiek is inderdaad uit de boze.
  • het subsidie-landschap rommelig in elkaar zit. Subsidiering zou enkel vanuit één niveau moeten kunnen. En dan nog het best het meest nabije. Dat kan de gemeente zijn voor plaatselijke groepen, maar eveneens Vlaanderen voor Vlaamse groepen.

Maar er zijn ook een aantal bewust gemiste kansen om de financiële sanering door te voeren:

take down
the paywall
steun ons nu!