De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Burgeranalyse – politiek bedrijf – dienstbaarheid: dl. 2 remedie maatschappelijke inzet

Burgeranalyse – politiek bedrijf – dienstbaarheid: dl. 2 remedie maatschappelijke inzet

vrijdag 22 maart 2019 13:27
Spread the love

Inzet

Niet alle, maar veel jongeren zijn niet meer gewend:

 • zich langdurig
 • zich gratis, zonder eigenbelang
 • zich onder gezag van een meerdere

in te zetten voor anderen, een groep of de gemeenschap.
Ook voor de ‘Vrijdaggroep’ is burgerdienst een hefboom om het samenleven in diversiteit te verbeteren. De Vrijdaggroep bestaat uit jonge Belgische talenten (25-35 jaar) die zich voor de verbetering van onze samenleving willen inzetten.
< https://www.v-g-v.be/nl/ >

 

Mijn pleidooi

Daarom pleit ik ervoor om:

 • legerdienst en/of burgerdienst opnieuw verplicht in te voeren voor elke Belg;
 • legerdienst en burgerdienst gelijk te stellen in duur:
  • de dienstduur is 12 maanden ononderbroken
  • de dienstduur telt mee voor de anciënniteit van het latere pensioen
 • legerdienst en burgerdienst gelijk te stellen in behandeling:
  • je kan geen dienst doen in het vakgebied waarvoor je studeerde
  • je kan geen dienst doen in de regio waar je vandaan komt
  • je moet op internaat en leeft in groep
  • je kan slechts om de 14 dagen 1 weekend naar huis
 • de keuze van ofwel legerdienst ofwel burgerdienst aan de opgeroepene over te laten;
 • alle mannen en vrouwen op te roepen voor dienst aan de maatschappij:
  • Je moet minimum 18 jaar zijn en je mag ten laatste binnen het jaar na het afwerken van je studies starten.
  • Al wie de Belgische nationaliteit bezit, ongeacht men meerdere nationaliteiten bezit. En het maakt niets uit of je dat ook moet doen voor de andere naties. Jij schiep het probleem van meerdere nationale identiteiten, dus moet je de gevolgen dragen. Dat is nu de keerzijde van de deloyaliteit en het geprofiteer.
  • Vrijgesteld zijn enkel Personen met Handicap met heel specifieke handicaps en percentages.
 • het officieel basisinkomen als de vergoeding van de opgeroepene te geven
 • dat je op geen enkele manier je dienst kan afkopen. Want afkopen is de rijken bevoordeligen zoals dat bij de loting tijdens het Franse regime in ons land gebeurde. Afkopen is niet alleen a-sociaal maar schendt ook het principe van gelijkheid!

 

Neveneffecten

Er zijn wel mogelijks enkele perverse effecten aan de verplichte gemeenschapsdienst, alhoewel.
‘Je kan niet zelf kiezen waarvoor je je inzet.’ Dat is zo, maar leren ‘gehoorzamen’ is geen kwade zaak!
‘De grens met dwangarbeid is soms heel vaag.’ Dat vind ik niet echt terecht omdat de startgedachte hier niet ‘het straffen’ is.
Soms doen die Chinese vrijwilligers werk dat anders door reguliere betaalde werkkrachten zou gebeuren. Dat is correct. Daarom moet er op gelet worden dat hun arbeid geen schade meebrengt voor de echte professionele arbeid.

 

take down
the paywall
steun ons nu!