De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BTB-ABVV daagt PostNL en GLS voor de rechtbank en vraagt inspectiediensten om de hele sector van de pakketjesbedrijven door te lichten
BTB-ABVV

BTB-ABVV daagt PostNL en GLS voor de rechtbank en vraagt inspectiediensten om de hele sector van de pakketjesbedrijven door te lichten

BTB-ABVV vernam op 8 mei dat de arbeidsauditeur in Mechelen een procedure is gestart in het kader van sociale fraude bij GLS en PostNL. Vandaag 21 mei wordt er een themazitting gehouden op de rechtbank van eerste aanleg in Mechelen (correctionele zaken). BTB-ABVV juicht toe dat door de opstart van de rechtszaak de focus op de sector van de pakketjesbedrijven wordt gelegd.

vrijdag 21 mei 2021 13:56
Spread the love

 

BTB-ABVV sluit zich bij het onderzoek aan

BTB-ABVV is zelf ook al geruime tijd actief op het terrein van de pakjesdiensten en bezig met het onderzoeken van de handelswijze die deze bedrijven hanteren. Frank Moreels, voorzitter BTB-ABVV: “Onze aanwezigheid op het terrein heeft ervoor gezorgd dat we al snel hebben kunnen vaststellen dat geen enkele van deze bedrijven eigen chauffeurs in dienst heeft. Elke chauffeur die bij jou aan huis een pakketje aflevert, is een ‘zelfstandige (onderaan)nemer’ of werknemer van deze onderaannemers.”

BTB-ABVV is van mening dat veel van deze (onder)aannemers schijnzelfstandigen zijn en dat PostNL en GLS door het gebruik van deze werkwijze systematisch de in de sector geldende CAO’s niet naleeft voor hun chauffeurs. Doordat geen enkele chauffeur werknemer is van PostNL en GLS zijn zij ook bijgevolg niet vertegenwoordigd in de overlegorganen van deze ondernemingen. Omwille van deze twee laatste redenen besliste BTB-ABVV om mee in de procedure te stappen en de ondernemingen ook zelf te dagvaarden.

Inspectiediensten moeten heel de sector doorlichten

Door enkel te werken met een systeem van (onder)aanneming en bijgevolg schijnzelfstandigheid duwen de bedrijven elke verantwoordelijkheid van zich af en leggen ze deze volledig bij de (onder)aannemer. Hoewel de pakketbedrijven in werkelijkheid toch met personeel werken, betalen ze geen werkgeversbijdragen met alle gevolgen vandien voor de sociale zekerheid. Sterker nog, de facturen van de (onder)aannemers kunnen nog als aftrekbare beroepskosten ingebracht worden. Dubbele winst voor de pakketbedrijven.

Frank Moreels: “Niet alleen PostNL en GLS hanteren dit systeem, andere koeriersbedrijven die in België actief zijn, werken liefst zo weinig mogelijk met eigen chauffeurs. Daarom zullen we als BTB-ABVV aan de inspectiediensten vragen om heel de sector van de koeriersbedrijven onder de loep te nemen.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!