De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BRUZZ als Nederlandstalig nieuwsanker

BRUZZ als Nederlandstalig nieuwsanker

zaterdag 25 augustus 2018 04:58
Spread the love

Mag of moet BRUZZ als niet-commerciële redactie nieuws uit Vlaams Brabant opnemen?

BRUZZ is gegroeid uit het structurele deficit voor de Vlaamse Brusselaar aan maatschappelijke en politieke informatie. Risico daarbij is dat die berichtgeving over Brussel zich zou gaan afzonderen op een Nederlandstalig eiland in deze stad. Bijvoorbeeld door zich overdreven te focussen op de “eigen” politici.
De diversiteit binnen beide taalgemeenschappen en de soms (maar zeker niet altijd) gecompliceerde relatie onderling objectief in kaart brengen is niet evident. Het wij-zij denken overstijgen dus…

Een ander risico is dat BRUZZ omwille van de inkomsten (reclame, overheidssteun) toch op zoek gaat naar een makkelijke uitbreiding van de kijk- en leescijfers door de Rand in haar berichtgeving op te nemen. Hiermee kan ze het draagvlak voor haar specifiek statuut als redactie met Vlaamse en Brusselse overheidsmiddelen in vraag stellen.

take down
the paywall
steun ons nu!