De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brussel parel van diversiteit

zondag 22 augustus 2021 09:23
Spread the love

Volgens betrouwbare berekeningen van socioloog Jan Hertogen hebben 83 % van de Brusselaars een vreemde origine.

D.w.z. dat de overgrote meerderheid van de inwoners van het Brussels gewest minstens één ouder en of grootouder heeft die afkomstig is van elders in de wereld.

 

Deze studie moet ons doen nadenken over de absurditeit om Brussel steeds op te delen in Vlamingen en Franstaligen. Deze tweeledige opdeling heeft duidelijk zijn tijd gehad.

 

Momenteel zitten in het Brussels parlement 19% Nederlandstaligen, dit is ongeveer het dubbele van het vermeende aantal Vlamingen in de hoofdstad. Dit wordt als compensatie gezien voor de pariteit in de federale regering met evenveel ministers in elke taalgroep.

 

Ik ga ervan uit dat die 83 %, Brusselaars zijn en geen Vlamingen of behorende tot de oorspronkelijke Franstalige gemeenschap zijn. Verhoudingsgewijs zou men dan moeten komen aan een opdeling waarin 83% van de zetels naar de Brusselaars van vreemde origine gaat  en de overige naar de Vlamingen en leden van de Franstalige gemeenschap. Te gek voor woorden.

Geef Brussel , ongeacht hun taalrol aan, degenen die er wonen. En geef de door de geschiedenis achterhaalde opdeling op. Onze hoofdstad kan zich dan echt manifesteren als een parel van diversiteit.

 

Economisch is Brussel bij ons ook een fout verhaal. Alle grootsteden breiden uit behalve Brussel. Onze hoofdstad zit in  een keurslijf van de 19 gemeenten opgesloten terwijl haar socio-economische invloed zelfs België overstijgt. Weet dat een buitenlandse helicopterview over ons land België ziet als Brussel met 4 voorsteden Antwerpen, Liège, Gent en Charleroi.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!