De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brussel hervormen na een kerntakendebat

Brussel hervormen na een kerntakendebat

donderdag 26 januari 2023 19:01
Spread the love

Kwaliteitsvolle dienstverlening is niet gegarandeerd op gemeentelijk of op gewestniveau.
Enkel na een onbevangen kerntakendebat kunnen we tot homogene bevoegdheidspakketten komen.
Weg van kostenverslindende en deresponsabiliserende gedeeltelijke/gedeelde bevoegdheden.
Dat kerntakendebat moet het toekomstig gewicht van elke bestuursniveau bepalen, en geen politieke inzichten of allerlei onderliggende N of F belangen.

Wie dienstverlening wil centraliseren moet de band van de politiek met de Brusselaar op gewestniveau behouden door gedecentraliseerde kiesomschrijvingen. Zoals in Parijs waar de leden van het stadsparlement worden verkozen via verkiezingen in 20 arrondissementen.
De diversiteit en de dualiteit tussen rijke en armere wijken is in Brussel gegroeid en elke buurt verdient garanties over haar vertegenwoordiging in een Brussels parlement.
Natuurlijk krijgt je dan ook andere politiekers : minder mediagericht en wellicht meer betrokken …

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!