De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brandstichting in toekomstig noodopvangcentrum van Bilzen
Opinie -

Brandstichting in toekomstig noodopvangcentrum van Bilzen

Rode Kruis-Vlaanderen wil het gebouw zo snel mogelijk opnieuw operationeel maken.

vrijdag 15 november 2019 02:03
Spread the love

Tijdens de nacht van maandag 11 november werd Rode Kruis-Vlaanderen geïnformeerd over een uitslaande brand als gevolg van brandstichting in het toekomstige opvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming (ook wel asielzoekers genoemd) in Bilzen. De organisatie betreurt deze feiten ten zeerste.

Gepland was dat het noodopvangcentrum op 15 december de deuren zou openen. Op dit moment brengt de organisatie de schade in kaart en zijn de gevolgen voor de geplande opening nog niet gekend. Rode Kruis-Vlaanderen gaat de komende uren en dagen in overleg met het stadsbestuur, de eigenaar van het gebouw, Fedasil en de minister om afspraken te maken over de herstellingswerken die nodig zijn om het gebouw zo snel mogelijk terug operationeel te maken.

Rode Kruis-Vlaanderen werkt samen met Fedasil om een antwoord te bieden op de steeds groter wordende nood aan opvangplaatsen in ons land, dat te wijten is aan een langere asielprocedure waardoor de uitstroom van het aantal asielzoekers heel laag is. Hierdoor zijn er iedere maand honderden nieuwe opvangplaatsen nodig om iedereen een onderdak en basisbehoeften zoals maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij te bieden. De 140 plaatsen in het voormalige woonzorgcentrum in Bilzen zijn dan ook absoluut noodzakelijk.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!