De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Booking.com toont weinig respect voor de klant

Booking.com toont weinig respect voor de klant

woensdag 21 november 2018 18:15
Spread the love

 

Mijn partner en ik  hadden op 6 november 2018 een reservering via Booking.com in hotel colors rooms calle San Roman in Valencia,Spanje. we zijn een paar senioren 65 jaar, we zijn daar aangekomen om te blijven. We gingen naar de kamers op het eerste verdieping en ik zei ‘het is een kleine kamer’, gewoon een mening en direct de eigenaar zei dat ik hem gekwetst heb , hij wilt ons niet meer in zijn hotel en hij gooit ons naar buiten met onze grote bagage.

We waren een paar uur op straat met grote koffers. Hij heeft ons morele en materiële schade gegeven. Volgens een mail van Viviana L. en de regels van booking is de annulatie sowieso gratis voor de klant gezien dat het hotel het zelf gedaan heeft maar ook dat de eigenaar de eventuele bijkomende kosten van de nieuwe accommodatie moet betalen. Maar nu zie ik dat de eigenaar van mijn creditkaart op een onwettelijke manier 12 euro heeft afgenomen. Het is een diefstal, machtsmisbruik, misbruik van vertrouwen . Wij zijn de slachtoffers en we hebben recht op een vergoeding voor de extra kosten in de nieuwe accommodatie en ook vergoeding voor morele schade …
Ik heb de info over mijn krediet kaart in vertrouwen aan Booking gegeven daarom vind ik dat ze medeplichtig zijn aan deze diefstal. Ik heb gebeld naar Booking en Andrej en Sharon (Booking verbergt de familienamen van hun medewerkers) zeiden dat ze iets zouden doen maar niets meer van gehoord.Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn mails gekregen, het lijkt een klantendienst van computers, robots…De manager, verantwoordelijke zijn afwezig of verbergen zich.

Ik vind dat Booking de 12 euro zo snel mogelijk moest terug gegeven hebben en daarna druk zetten op de eigenaar van color rooms om het geld te krijgen. IK vind zelfs dat booking moet de samenwerking met color rooms stoppen gezien dat de eigenaar een klant bestolen heeft en ook  schade aan het imago van Booking.com geeft.

De afwezige ,onbekwame klantendienst van Booking is onaanvaardbaar en schandalig .

Het lijkt dat Booking.com de klant met misprijzen behandelt omdat ze hen beschouwen als minderwaardige mensen. Of is Booking.com een zinkende schip waar de medewerkers en bazen de schip verlaten hebben en nu wordt alleen bestuurd door computers en robots…

Ik denk dat Booking.com Nederlands is, de Belgen kunnen klacht indienen bij Europese consument organisatie  www.eccbelgie.be ,

10 december: ik heb de 12 euro op mijn krediet kaart van Worldline gekregen.De kredietkaart bedrijf lijkt wel goed te functioneren.

https:www.mijnkaart.beindexnl_BE56312670000Betwistingen.htm

 https://www.klacht.nl/booking-com/

https://www.consumeraffairs.com/travel/booking_com.html

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!