De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Official portrait of Vice President Joe Biden in his West Wing Office at the White House, Jan. 10, 2013. (Official White House Photo by David Lienemann) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

Bij de toespraak op 16 VIII van president Joe Biden over de terugtrekking uit Afghanistan

maandag 16 augustus 2021 22:56
Spread the love

Na de commentaar bij de woorden van de president van de Verenigde Staten van Amerika laat ik een zeer bondige persoonlijke blik op de toekomst van de regio en de hoofdspelers volgen.

Update 17VIII, 20 u: verwijzing naar het opiniestuk van Charles A. Kupchan.

 

A. De toespraak, de toon, de woorden van de president zijn natuurlijk ‘nationaal partijdig”. Dat is de taak van de man. Dat kan niemand hem verwijten. Biden dient de samenhorigheid te bewaren. De tevredenheid te redden. De nationale trots een boost te geven, als het even kan. Ook juist na het vierjarige rijk van de grote verdeeldheidstichter, zijn voorganger. Nadat er zoveel geld is uitgegeven aan de interventies in dat land. (Afghanistan, het land van de weidse landschappen en grote bergen met witte daken, het lijkt wel het sexy hoertje waar alle wereldrijken mee willen vrijen… als je de lange termijn geschiedenis betrekt, vanaf Alexander de Grote).

Binnen dit speelveld dan valt mij het volgende op. Interessante, goed opgebouwde en voldoende overtuigende en eerlijke, openhartige rede. Verstandig en met wijsheid, goed voorgedragen ook. Het bekijken en bestuderen waard. Goede redeneringen en verwijzingen naar het verleden.

Valabele verwijzing naar de troepen, die het niet verdienen nog langer “de burgeroorlog van dit land ” te moeten voeren..

Sterkste argument volgens mij: “Ik sprak de afgelopen maanden met de twee leiders van het land. Ze waren vol beloften. De verrassende opmars kon intussen gebeuren omdat de top- politici de vlucht namen. En《omdat het eigen leger, 300.000 man sterk, door ons opgeleid en zeer modern uitgerust, Niet. Wilde. Vechten. voor Afghanistan en de Afghanen!》

In de jaren zeventig was er een song die ging: “Wat kan er droeviger zijn dan een café zonder bier!?”. Persoonlijk denk ik dan ook juist aan… soldaten die niet kunnen of willen vechten.

Bij bepaalde woorden van de president moest ik lachen. Omdat ze zo onverwacht terecht waren ook.

1.”Onze concurrenten China en Rusland zouden niet liever hebben dan dat wij verder miljarden blijven uitgeven!!”

  1. Bij de weergave, intelligent en geleerd, van de aan ons, historici en geo-strategen Jonathan Holslag bekende formulering: “Afghanistan, dat land dat bekend staat als het kerkhof van Wereldrijken!”

 

Link naar de The White House video:

Toespraak van president Biden op 16 VIII om 22u GMT

 

Nota Bene: De Standaard brengt op dinsdag 17 augustus een standpunt op de opiniepagina dat in grote mate een gelijkaardige analyse biedt als wij hier. Aan het woord is Senior Fellow bij denktank Council on Foreign Relations, verbonden aan Georgetown University. Auteur van Isolationism. A history of America’s efforts to shield itself from the world (Oxford University Press)) en hij koos als titel “Joe Biden heeft helemaal gelijk”.

 

B.《Quo vadis, Taliban? Een voorlopige grofmazige analyse》 16 VIII, 18:30 uur.

Update: intussen hebben in Terzake (Canvas 20u) de professoren internationale politiek Bart Kerremans (KU Leuven) en Jonathan Holslag het woord gevoerd. U kunt zelf beoordelen wat mijn visie waard is naast die van deze experten.

 

‐————————————————————————————————————————————————–

Het is nu voor alle betrokkenen zaak de evolutie te “monitoren” van nabij. Wat de Taliban concreet gaan doen bij het bestuur van de natie en het dagelijks leven… Hoe humaan of wreed zal het regime zijn? Hoe zal het regime vrouwen en particuliere seksuele geaardheid vrijheid gunnen of aan banden leggen? Wellicht zal China, een buurland met geld, economische en technologische potentie én militaire macht dat er belang bij heeft dat er stabiliteit komt, in die zin invloed en druk uitoefenen. De Taliban zullen een bondgenootschap met China en vrijheid van Amerikaanse druk wellicht op prijs stellen en zich daarom op bepaalde punten matigen. Chinese leiders vrezen nieuwe kansen voor het Oeigoers verzet in de regio. En hebben uiteraard baat bij handelsrelaties en afzetmarkten [over de langere termijn]. Die vereisen vrede en zo mogelijk een grote, niet verarmde middenstand. Bovendien is het een constante in de geschiedenis dat landen prestige zoeken te winnen door de rol van scheidsrechter c.q. “spelverdeler” op te nemen. Dat zal China wellicht motiveren die rol op te nemen. Hoewel zij ook de traditie van “niet inmenging in binnenlandse (politieke) kwesties” van derde landen zullen trouw willen blijven.

 

Illustratie

Officieel portret van Biden in de west wing van The White House in januari 2013.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!