De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Beter progressieve belastingen dan gratis kinderopvang

Beter progressieve belastingen dan gratis kinderopvang

donderdag 9 november 2017 10:52
Spread the love(foto HLN)

Het initiatief van het ACV om kinderopvang gratis te maken juich ik doe. De mogelijkheden die kansarmen krijgen om er bij te horen zullen volgens de recent  geciteerde studies stijgen.

Weer is duidelijk dat de “staatsvervorming “in België niet werkt. Het gaat hier om een persoonsgebonden gemeenschapsmaterie, hoe gaat men dat in Brussel organiseren? Uiteraard zitten hier helaas Matheuseffecten in wat een negatief aspect is binnen deze vakbondseis. De tweeverdieners die reeds gebruik maken van de opvang gaan het meeste voordeel halen.  Omdat alles betaalbaar zou zijn en om de negatieve effecten te verminderen had men de zeer progressieve belastingschalen nooit mogen afschaffen en de aftrekposten ongedaan maken. Het zijn juist deze twee die de solidariteit ondermijnen. Belastingen die progressief ingeschaald zijn kunnen de gelijkheid onder de bevolking doen toenemen , zodat de Matheuseffecten bij gratis kinderopvang verdwijnen. Volledigheidshalve meld ik dat progressieve schalen ook moeten gelden voor vermogens bv de 1 % op een vermogen boven de 1 miljoen EURO.

Helaas zijn kinderopvang gemeenschapsmaterie en belastingen terecht een federale en daar loopt het verkeerd.

take down
the paywall
steun ons nu!