De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Jongen in Gaza. Foto: pixabay.com
Peter Claes

Beste Jan Jambon, u moet zich dan toch nog iets kunnen herinneren over Palestina en onderdrukte volkeren

dinsdag 16 januari 2024 14:48
Spread the love

Beste Jan Jambon,

Nadat uw eigen inspectie tot het besluit kwam dat De Wereld Morgen de principes en regels van de democratie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens volledig toepast, vond u het toch nog nodig nadien in het parlement een geheel persoonlijke interpretatie te geven van het inspectieverslag. U begon zelfs te faken over “fake news” dat de organisatie zou verspreiden. Omdat u deze site intussen onder verscherpte controle hebt geplaatst, neem ik aan dat mijn brief u wel via de maandelijkse rapportering zal bereiken.

U begon uw actie nadat uw partijgenoten organisaties zoals De Wereld Morgen beschuldigden van het innemen van “pro-Hamasstandpunten”. Misschien werd u in die tijd enigszins verblind door het Israëlische licht dat uw voorzitter liet schijnen op de gebeurtenissen. Maar de reactie van een verzetsorganisatie begrijpen, is niet hetzelfde als het steunen van terreur. De volgende informatie over Hamas zou ik graag met u delen, omdat ze tamelijk weinig verspreid wordt door de leveranciers van het echte nieuws.

Ahmad Yassin, de stichter van Hamas die in 2004 door het Israëlische regime vermoord werd, zei al dat hij joodse medemensen als zijn broeders zag. Maar dat hij zich ook tegen zijn broeders verzet als die zijn huis bezetten en hem deporteren. In 2006 won Hamas de parlementsverkiezingen met als belangrijkste programmapunt niet de vernietiging van Israël, maar van “Israël als zionistische en koloniale staat”. Na de verkiezingen maakt Hamas nog eens duidelijk dat het zich niet verzet tegen het joodse volk, maar tegen “het zionisme dat voortkomt uit het onrecht dat de joden is aangedaan door het Europese antisemitisme”. 

In 2017 neemt Hamas ook expliciet afstand van haar vroegere religieuze uitgangspunten, aanvaart het de seculiere PLO als democratische koepel van het Palestijnse volk en publiceert het een nieuw Charter waarin het geloof in pluralisme en dialoog wordt benadrukt. Sindsdien erkent Hamas de Israëlische staat voor zover die zich houdt aan de VN-resoluties en zich terugtrekt uit de gebieden die het sinds 1967 illegaal bezet. Israël daarentegen weigert Palestina nog steeds als onafhankelijke staat te erkennen omdat die ‘de veiligheid’ in gevaar zou brengen. Niet Hamas maar Israël schendt hiermee dus flagrant het internationaal recht. 

Sinds haar reactie op de Israelische terreur en het nemen van Israëlische gijzelaars om die te ruilen met Palestijnse gijzelaars, is de steun voor Hamas bij de Palestijnen nog gestegen (85% is het eens met die ruil). Sindsdien zegt de Palestijnse bevolking zich gesteund te voelen door landen als Turkije en Iran en verwerpen ze de standpunten van de VS en de EU. Uit recente peilingen blijkt dat 90% van de Palestijnen wil dat collaborateurs als Abbas (Fatah) aftreden en dat 72% achter de reactie van Hamas op 7 oktober staat, inclusief een meerderheid bij de categorie ‘enigszins en niet-religieuzen’. Intussen zou 60% van alle Palestijnen bij nieuwe verkiezingen haar of zijn stem aan Hamas geven omdat sinds de Israëlische genocide de steun ook op de Westbank enorm gestegen is. En de steun voor het gewapend verzet tegen de terroristische aanslagen van Israëlische kolonisten, steeg daar van 54% naar 68%. Toegegeven: 3% zou nog steeds voor Abas kiezen, ongeveer evenveel als het percentage dat voor een regime onder controle van het Israëlische bezettingsleger kiest… 

Dit gezegd zijnde: een verzetsbeweging wordt geen terreurbeweging omdat een paar westerse neokoloniale staten haar zo benoemen. En je kunt kritiek hebben op het archaïsch conservatisme van Hamas zoals je kritiek kunt hebben op het archaïsch conservatisme van Theo Francken, maar Hamas wordt wel gesteund door 60% van de Palestijnen. Getuigt het dan niet van witte westerse arrogantie om te zeggen: we steunen de Palestijnen… maar zolang ze onze belangen niet dienen, zijn ze nog niet beschaafd genoeg om hun eigen samenleving te organiseren? Dus moet Hamas vernietigd worden en bepalen wij wel door welke ‘évolués’ Palestina vertegenwoordigd mag worden… 

Tot daar dit nepnieuws. Of “fake news” om het in uw nieuwe NAVO-taal te zeggen. Voor u de Vlaams Blok-afdeling van Brasschaat oprichtte, was u nochtans actief bij de Volksuniejongeren. U moet zich dan toch nog iets kunnen herinneren over Palestina en onderdrukte volkeren en zo? Of als dat te lang geleden is, denkt u niet dat uw ideeën over confederalisme misschien ook inspiratie kunnen bieden voor de mensen ‘From the River to the Sea’? Wondering about your reaction!

Met vriendelijke groeten,

Peter Claessteunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!