De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bernard Clerfayt tegen fusie Brusselse politiezones

Bernard Clerfayt tegen fusie Brusselse politiezones

woensdag 2 december 2015 10:42
Spread the love

Als de lokale politie (Burgemeester Schepmans) vandaag doorverwijst naar de federale politie en de federale politie (Minister Jambon) evenzeer naar de lokale politie, dan verandert er natuurlijk niets. De lokale politie moet aantonen dat ze met de plaatselijke actoren (bv. scholen, jeugdhuizen) samenwerkt aan de sociale cohesie in het kader van het Zonaal Veiligheidsplan en het nieuwe Gewestelijk Veiligheidsplan. Dat ze ook de vragen die haar worden overgemaakt door de federale politie met goesting beantwoordt. Die federale politie moet met name instaan voor strijd tegen grote criminaliteit en voor veiligheid-terrorisme, en heeft die plaatselijke informatie nodig.

Als de lokale politie zelf ook haar strijd tegen terrorisme wil aangaan (en bv. haar wijkpolitie d’office vervangt door gespierde interventieteams) dan kan je de schaal van de politiezones best vergroten tot het Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant …
Als federaal zich dan nog eens laat betrappen op politieke uitspraken die de delicate samenlevingsopbouw een knauw geven …
Dan begrijpt de Brusselaar dat de huidige (internationale) veiligheidscrisis in ons land niet wordt gebruikt om de samenwerking op de verschillende niveaus terug op het juiste spoor te zetten. Daar zal een “fusie” inderdaad niets aan veranderen.

Maar wie pleit voor de nabijheidspolitie moet er op het terrein ook werk van maken. Waarom niet evalueren of de verschillende VZW’s en para-gemeentelijke of -gewestelijke structuren die vandaag op het terrein rond samenlevingsopbouw werken niet beter geïntegreerd worden bij de lokale politie.

take down
the paywall
steun ons nu!