De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ben jij ook het politiek gehakketak beu ?

Ben jij ook het politiek gehakketak beu ?

zaterdag 29 februari 2020 16:20
Spread the love

277 dagen na de verkiezingen hebben wij nog geen Belgische regering.  Informateurs, verkenners, opdrachthouders volgen elkaar op. Kranten en televisietijd worden gevuld met beschouwingen over alle mogelijke kleurcombinaties. Politieke tenoren besteden meer tijd aan het mekaar zwart maken dan aan het hebben over de reële problemen van het land en zijn bevolking, zoals armoede, onwerkbaar werk, onbetaalbare gezondheidszorg en huren, klimaat enz.

Ook het parlement doet niet waarvoor het verkozen werd: de nodige wetten stemmen, die de regering (uitvoerende macht, in lopende of niet lopende zaken), zou moeten uitvoeren.  Zo wordt toch gezegd dat dit de regel moet zijn in een democratie.

Democratie ?

Iedereen kent het woord. Maar zijn wij het over eens wat democratie precies inhoudt? Als je er over begint, blijken er zeer uiteenlopende opvattingen over  te bestaan.

De laatste jaren verschenen er in België dikke en dunne boeken over, met vaak zeer tegenstrijdige meningen. Maar wat denkt de burger erover?  Hij heeft vaak wel ideeën, maar geen tijd om al die boeken te lezen, laat staan te schrijven, maar wil er misschien wel over praten met andere geïnteresseerden.

Wil je brainstormen over democratie?  

Je krijgt daartoe de gelegenheid volgende week zaterdag 7 maart vanaf 9 u 30 in Ons huis, Vrijdagmarkt (ingang Meersenierstraat) , Gent.

Op het programma:  in de voormiddag debatten met schrijvers en denkers, over de manier waarop het volk zijn invloed op het beleid kan laten gelden, het belang van mensenrechten en de rol van het middenveld in de democratie.

In de namiddag discussietafels over representatieve democratie, burgerparticipatie en rol van het middenveld.

Het volledige programma is te vinden op diverse websites (Masereelfonds, LEF, Straten Generaal, Vorming plus) en op Facebook.  Als je wil komen moet je wel tijdig (voor 5 maart) inschrijven via de link met het Google formulier, vervat in deze aankondiging (klikken op hier ).

Organisatoren ABVV OVl, ACOD Onderwijs, ACV OVl, ATTAC, Beweging.net,  Hart Boven Hard Gent, Magik, Masereelfonds, vzw Meer Democratie, Straten Generaal, LEF, Vormingplus Gent-Eeklo, vzw WijBurgers.

v.u.  Michel Vanhoorne, Gordunakaai 7, 9000 Gent. michel.vanhoorne@ugent.be  0497 57 94 59

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!