De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Belgische communist brengt sterke recensie over een anti-oorlogsboek

Belgische communist brengt sterke recensie over een anti-oorlogsboek

woensdag 7 december 2022 19:07
Spread the love

Voor een keer ontvangt u van mij een alternatieve visie op de oorlog in Oost-Europa.
Van Miel D, een zeventiger die in de jeugdjaren positief ingenomen werd voor de Russen nadat het Rode Leger zijn oom, die gedwongen in Duitsland werkte, bevrijdde uit de slavernij voor de Nazi’s. De man, die onder andere hoofdredacteur werd van De Rode Vaan, schreef een openhartige autobiografische schets op zijn blog, en het stukje hieronder is een rustige, waarderende recensie van een boek dat de politiek van de Westeuropese landen in verband met Defensie afkeurt, geschreven door o.a. vredesactivist Ludo De Brabandere. De auteurs schrijven allen blijkbaar vanuit een grote vrees voor oorlog, een grote, in mijn ogen juist onvoorzichtige hang naar blijvende vrede, en vanuit persoonlijke sympathie voor de communistische landen Rusland en China. Deze mensen lijken dus wel veel continuiteit te zien in het communistische gehalte van Rusland! Ik echter zie vooral een cleptocratie geleid door lieden met groot gebrek aan ethische gevoeligheid en meer nog, een voorliefde voor intimidatie, moord op grotere politieke tegenstanders en kritische journalisten m/v, en een overmaat aan criminele, corrupte, repressieve activiteiten, dit alles onder leiding van een gewetenloze voormalige agent van de gevreesde geheime politie, de KGB.

Een opvallend detail: in de lijn van de voorliefde voor administratie en controle van de oude en nieuwe communistische regimes is er onder deze bescheiden persoonlijke blog een cookieprogramma actief dat je niet kunt afwijzen, met als openlijk beleden doel o.a. lezers te identificeren en eventueel te contacteren.

De auteurs van het boek hebben o.a. geen goed woord over voor onze intellectuele partner, de zeer geleerde en visionaire Jonathan Holslag, die zoals iedereen weet, oproept tot voorzichtigheid en het instellen van militaire tegenmacht naar China en Rusland.

In elk geval is deze rustige visie en dito stellingname niet te vergelijken met de duizenden domme en goedkope mededelingen van ignobele onbekenden op sociale media. Deze man kent zichzelf, heeft bewuste keuzes gemaakt, en haalt daar kracht en zekerheid uit. De toon blijft altijd respectvol. Zo kan je praten. Dit is het herbergzame meningsverschil. Een waardevol kleinood. Zeker als het op rijpere leeftijd op een dag tot je doordringt dat twee of meer integere en nadenkende mensen, doordat zij in het Persoonlijke en Familiale leven en vooral in de jeugdjaren, met geheel verschillende situaties zijn geconfronteerd geworden, niet hetzelfde wereldbeeld, niet dezelfde politieke oriëntatie kúnnen ontwikkelen. De werkelijkheid is complex en onvoorspelbaar, op een immense, niet te vatten manier. Mensen zien en voelen er heel de tijd andere aspecten van, en zo ontstaan verschillende meningen, zonder dat een van die visies dom of boosaardig of volkomen fout hoeft te zijn.

Toch herhaal ik het graag: op dit moment aansturen op en smeken voor vrede bij het Kremlin, dat zou kortzichtig, laf en eerloos zijn.
Er is teveel gebeurd.
De Rus is ook zodanig op zijn paard, dat toegevingen nooit snel heilzaam effect kunnen sorteren.

Laat ons – zo rustig mogelijk- voorbereiden op ergere militaire situaties, én werken aan een goede desescalatie op middellange termijn. Met beleefde taal, met diplomatieke contacten, met twee keer nadenken over sancties, met gezonde passiviteit deze winter.
Het is nooit goed, als je “in de ban van de tegenstander” komt.

 

Oorlogskoorts. Oorlogspropaganda overspoelt ons.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!