De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Belgacom-personeel betaalt eigen CAO

Belgacom-personeel betaalt eigen CAO

donderdag 28 februari 2013 20:23
Spread the love

Vanuit de basis van ACV-Transcom ontvingen wij volgende bedenkingen bij de nieuwe CAO die binnenkort ondertekend wordt (Red.)

Eind vorig jaar werden bij Belgacom de onderhandelingen opgestart voor een nieuw CAO 2013-2014. Van bij de start van de cao-onderhandelingen dienden de socialistische en de liberale vakbond als gemeenschappelijk front een eisenbundel in. ACV-Transcom deed dit afzonderlijk.

Van de kant van Belgacom was de reactie duidelijk: De personeelskosten mogen onder geen enkele voorwaarde stijgen.  Enige ruimte voor een beperkte loonsverhoging zat er niet in. Een argument hierbij was dat Belgacom sowieso reeds wettelijk verplicht is om 5 % van de winst na belasting uit te keren aan het personeel. De vooruitzichten dat dit in 2013 om een mooi bedrag zou gaan, verstarde de houding van de bedrijfsleiding. Deze winst is het gevolg van de transactie van middelen van de filialen naar het moederbedrijf. Deze boekhoudkundige ingrepen worden gedaan om de uitkering van een hoog dividend aan de aandeelhouders mogelijk te maken. Het feit dat het personeel daar onrechtstreeks mee van profiteert was niet echt de bedoeling en eerder een doren in het oog van de bedrijfstop.

Belgacom wou wel spreken over een verhoging van de maaltijdcheque met 1 €, op voorwaarde dat de uitvoering van deze verhoging enkel zou doorgaan als er, “bereikte akkoorden zijn in andere domeinen”.

Die andere domeinen zijn : flexibele vergoedingen en prestatiebeheer, een “beter” absenteïsme- beleid. M.a.w. Men wil in ruil voor deze ene euro de prestaties verhogen en het ziekteverzuim verstrengd controleren.

De vakbonden durven de netto-koopkrachtverhoging niet in vraag stellen. Het gaat hier om 224 € op jaarbasis voor iedere werknemer die geen enkel dag afwezig is, wat voor de mensen met een laag loon een serieus bedrag is. Zo staan de vakbonden met de rug tegen de muur en zijn haast gedwongen de neveneffecten te accepteren.

Om de loonkosten toch te drukken ondanks de chequeverhoging gaat Belgacom  creatief tewerk. Er wordt een heuse eindeloopbaanplanning voor oudere werknemers opgesteld. Men kan afzien van zijn eindejaar-en/of individuele bonus en deze via een “spaarrekening” omzetten in vrije dagen. Concreet kan men in de laatste jaren van zijn loopbaan minder gaan werken, de vrije dagen worden dan betaald door hetgeen de werknemer spaarde. Men kan de dagen eventueel opsparen en op het einde van de loopbaan opnemen zo betaalt de werknemer hier zijn eigen soort brugpensioen.

Vroeger diende een cao om de koopkracht van de werknemer bovenop de index te verhogen vandaag blijkbaar om bedrijven toe te laten om de productiviteit te verhogen den kost te drukken. De werknemer betaalt!

 

take down
the paywall
steun ons nu!