Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

BEWEGING
Beweging

Bio

VOOR EEN STRIJDBARE EN POLITIEK ONAFHANKELIJKE CHRISTELIJKE ARBEIDERSBEWEGING.  Beweging is een groep militanten en vrijgestelden die opkomt voor een strijdbare, sociale en politiek onafhankelijke opstelling van de christelijke arbeidersbeweging. CONTACTADRES: beweging.strijdbaar@gmail.com

Werkgebied

De wortels van Beweging liggen in 1978 toen ACW en MOC op een congres gezamenlijk de ‘Fundamentele Doelstellingen’ neerlegden. In 1979 werd dit document voor Vlaanderen concreter gemaakt tijdens het congres ‘Welzijn in Solidariteit’. In 1979 werd de Werkgroep Kongresbesluiten (WKB) opgericht. De werkgroep wilde er voor zorgen dat de radicale analyse en de doelstellingen van het congres ook in de praktijk werden omgezet. Bijzondere aandacht ging uit naar ‘de vraag naar politieke machtsvorming’, of ‘het bevorderen van een arbeidsgerichte politieke opstelling’. In 1982, '84 en '85 organiseerde WKB druk bijgewoonde samenkomsten in Malle. Hier situeert zich het begin van het blad ‘Beweging’, dat startte met verslagen van deze ‘interne beraden’. Beweging, informatieblad van de Werkgroep Kongresbesluiten, was de titel. In 1985 vormde de werkgroep zich om tot Werkgroep Kristelijke Arbeiderspartij, W-KAP. Toen bleek dat in het begin van de jaren negentig de idee van een autonome christelijke arbeiderspartij door vele factoren achterhaald was, vormde W-KAP zich om tot Beweging voor de politieke zelfstandigheid van de christelijke arbeidersbeweging wat later gevolgd door de naam die we nog steeds hanteren: Beweging voor een strijdbare en politiek onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging. In 2007 verscheen de laatste papieren editie. Sindsdien gaat Beweging digitaal. De laatste jaren gebruiken we het trefwoord 'beweging CAB' (= Christelijke ArbeidersBeweging) om alle verwarring met het nieuwe 'beweging.net' uit te sluiten.

Vivaldi.

Wat is vandaag cruciaal? En dan kom je toch gauw uit bij de dringende noodzaak om het overheidstekort terug te dringen en een serieus klimaatplan uit te werken dat ook sociaal en rechtvaardig is. Beide thema’s zijn onlosmakelijk verbonden met ons sociaaleconomisch model en hebben repercussies op ...

Deze tekst is de neerslag van een uiteenzetting van Jozef Mampuys op de tweejaarlijkse ontmoetingsdag van Christenen voor het Socialisme op 10 juni 2019. De tekst verschijnt in Sprokkels, het intern ledenblad van CvS, juni 2019.   In oktober 2014 kwam na enkele maanden gebakkelei, de r...

Een oproep van beweging.strijdbaar n.a.v. de verkiezingen van 26 mei 2019

Van bij het begin was ACV-voorzitter Marc Leemans niet mals voor de regering Michel. Zo omschreef hij het regeringsprogramma als een horrorscenario en ook de jaren daarna bleef hij zeer kritisch. Opvallend was wel dat hij steeds N-VA, Open VLD en MR bij naam noemde. Alsof CD&V geen deel uitma...

“Een ander beleid is mogelijk”: ACV’ers kiezen voor de PVDA

Interview met Maria Vindevoghel en Jozef Mampuys Beweging.strijdbaar sprak met Maria Vindevoghel en Jozef Mampuys. Maria trekt de lijst PTB-PVDA voor het federaal parlement in Brussel waarop zowel Nederlandstaligen als Franstaligen hun stem kunnen uitbrengen. Jozef komt op als lijstduwer voor ...

Beweging.net Geel laat CD&V ‘links’ liggen

Interview met Yves Van HulselBegin vorig jaar kondigde beweging.net in Geel aan de CD&V ‘links’ te laten liggen. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober stapte beweging.net, samen met SP.A en Groen, in een nieuwe politieke formatie, de Brugpartij. Hoe kijkt Yves Van Hu...

Beweging.net Herent: politiek onafhankelijk

Interview met Willy VerbeekMet beweging.strijdbaar staan we voor een strijdbare en politiek onafhankelijke christelijke arbeidersbeweging. De band met de CVP en de CD&V  hebben wij steeds ter discussie gesteld. Groot was onze verbazing toen Marc Leemans, ACV voorzitter, vorig jaar in oktober ...

Jan Cap overleden

Een dag na de grote succesvolle pensioenbetoging deze week, is Jan Cap op 17 mei overleden. Jan Cap was in de vorige eeuw hoofddelegee op de Boelwerf in Temse en groeide daar in de jaren zeventig en tachtig uit tot een van de weinige echte arbeidersleiders die ons land heeft gekend. Zijn loopbaan...

CD&V worstelt met rechts en met links

In de loop van de maand maart liet Pieter De Crem, niet voor de eerste keer, weer van zich horen. ‘De Crem nagelt regering en partij aan het kruis’ titelde De Standaard’ (10/03/18) en op 14 maart bracht dezelfde krant een bijdrage onder de titel ‘CD&V worstelt met rechts’. Die discussie werd ...

Van bij het ontstaan van de christelijke arbeidersbeweging heeft de beweging, niet zonder slag of stoot, haar politieke lot verbonden met de christendemocratie. Langs die weg wilde de beweging wegen op het beleid. Ook na 1945 ging het ACV scheep met de CVP en vanaf 2001 met de CD&V. Die relat...

Het ACV gaat voor verandering

Het Vlaams ACV houdt zijn congres op 23 en 24 november onder de titel: “Gelijkheid maakt het verschil”   1.Een ander beleid is mogelijk Militanten van alle sectoren en regio’s van Vlaanderen komen samen in het Kursaal van Oostende om de huidige toestand van de werknemers in dit land te besprek...

Load More