De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BBL ORGANISEERT OPENDEURDAGEN VAN ECOBOUWERS

BBL ORGANISEERT OPENDEURDAGEN VAN ECOBOUWERS

zaterdag 9 november 2019 14:11
Spread the love

Ecobouwers Opendeur: 150 duurzaam gebouwde of gerenoveerde woningen houden opendeur

De Bond Beter Leefmilieu heeft zaterdag in het cohousingproject BotaniCo in Leuven in aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir het startschot gegeven voor EcoBouwers Opendeur. Op 9, 10, 11, 16 en 17 november stellen in Vlaanderen en Brussel meer dan 150 bouwers en verbouwers van een ecologische en energiebewuste woning hun pand open voor geïnteresseerden.

BotaniCo is een cohousingproject, dat momenteel gerealiseerd wordt in een voormalige stadsschool aan de Kapucijnenvoer uit 1874. Het project omvat naast een gemeenschappelijke tuin 28 woningen en 1 gemeenschappelijk pand die door een optimale isolatie allen bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Het project is gasvrij want zowel de warmte als de koeling wordt gehaald uit 24 100 meter diepe diepteboringen met aansluitend efficiënte warmtepompen. Daarnaast werden er 231 zonnepanelen op de daken geplaatst, goed voor 71.000 WATT. Er is voorzien in de opvang van 50.000 liter regenwater voor hergebruik. De meer dan 70 bewoners zullen er in het voorjaar van 2020 hun intrek in nemen.

Vlaams minister Demir bestempelde het Leuvense project “als een heel goed voorbeeld van het beleid waar ik de komende jaren wil gaan op inzetten”. Ze verwees hierbij vooreerst naar het aspect kernverdichting. Moesten alle bewoners gekozen hebben voor een klassieke verkaveling dan zouden ze liefst 14.224 m2 ingenomen hebben. Demir prees daarnaast ook het energieduurzame van het project. “Ik wil de Vlamingen de volgende jaren zoveel mogelijk stimuleren om energieneutraal te bouwen en verbouwen. We willen de premiesystemen eenvoudiger maken door ze te bundelen, want het is nu allemaal zeer complex. Tegen december zal ik een klimaatenergieplan neerleggen. Om de Europese doelstellingen te halen zal ik echter de medewerking van iedereen nodig hebben. Als overheid willen we door onze eigen gebouwen te gaan renoveren zelf het voorbeeld geven, maar ook de bedrijfswereld en de Vlamingen moeten zoveel mogelijk energieneutraal gaan wonen”.

Ook Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu prees het feit dat BotaniCo ervoor opteerde om een oud schoolgebouw nieuw leven in te blazen. “Op die manier nemen ze vijf keer minder ruimte in, maar beschikken bovendien over extra faciliteiten zoals een grote gemeenschappelijke zaal, vier logeerkamers en een coworkingplaats. De uitstekende ligging van het oude schoolgebouw maakt het ook gemakkelijk voor de bewoners om zonder auto door het leven te gaan”. De zeven hoekstenen van duurzaam bouwen en renoveren zijn volgens BBL naast de keuze van de locatie, het compact bouwen, isolatie, gebruik van recycleerbare materialen, een goed werkend ventilatiesysteem, hernieuwbare energie via warmtenet of -pomp, zonnepanelen en zonneboiler en een goede architect. Tijdens Ecobouwers Opendeur kan gekozen worden uit een brede waaier van woningen: bio-ecologisch, passief, strobalenwoningen of renovaties in de stad.

Voor meer inlichtingen: www.ecobouwers.be

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!