De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Basisinkomen nu! Stop privatisering! Meer solidariteit! Minder ongelijkheid!

Basisinkomen nu! Stop privatisering! Meer solidariteit! Minder ongelijkheid!

maandag 31 oktober 2016 12:34
Spread the love

Sinds 1 november veranderen de regels bij het OCMW. Na het vele administratief werk om je te kunnen aanmelden bij het OCMW (eerst hulpkas voor werkloosheid dan uitspraak door RVA), ben je nu verplicht om een ‘geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie’ (GPMI) te ondertekenen. De huidige voorwaarden om een leefloon te krijgen zijn vernederend en mensonwaardig. De neoliberale maatschappij doet maar op, ze houd geen rekening met iedereen, ze vervuilt de leefwereld, ze misbruikt mensen. Dit alles om hogere winsten voor enkelen. Wij als werklozen en iedereen die niet meer akkoord gaat, Protesteer. Wij moeten allemaal dringend gaan betogen voor een minimum basisinkomen. Onze samenleving gaat beginnen bruisen van nieuwe initiatieven, onze samenleving gaat warmer worden.

Binnenkort is ieder stukje grond in België geprivatiseerd, hoe later je geboren wordt, hoe moeilijker het nog zal worden om nog zelf eigendom te bezitten. Ondertussen wordt verwacht dat men een soort survival of the fittest race houdt om toch nog maar aan een job te geraken. Waar kan men eigenlijk nog rustig op het tempo van de natuur leven? Niet, u bent niet vrij, niemand is ook volledig vrij, jouw vrijheid stopt waar een ander zijn vrijheid begint. Maar tegenwoordig kan u dit anders formuleren. Uw vrijheid stopt waar iemand anders vrijheid met meer macht, middelen en kapitaal begint.

Er zijn jongeren die geen werk vinden en die dus uitgesloten worden van deze samenleving. Ze hebben geen privacy, geen geld, geen sociaal leven, geen toekomstvooruitzichten, geen mobiliteit. Waarom zouden zij dit nog allemaal toelaten? Bent u bang? Niveau 3? Niveau 4? Tijd voor verandering! Of wil deze samenleving nog even lekker niet solidair zijn? 

take down
the paywall
steun ons nu!