Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samen

Ik stel voor om hieronder bij de reacties jouw waarneembare/toekomstige verandering te verwoorden. Wat is in jouw omgeving duurzamer geworden of wat heb jij gedaan richting een wereld die nog duurzamer is? Wat zou je nog kunnen doen? Wat hindert/belet jou? Ik wil dat jullie dat doen zodat een and...

Vastgoed en een foute visie

Opgelet, als u ouder bent dan 45 en u bezit veel, dan bent u het waarschijnlijk niet eens met de volgende standpunten in deze tekst. Toch raad ik u aan om deze verhelderende boodschap te lezen, de tekst is naar u gericht.Solidariteit, gevoel van een-zijn met anderen; saamhorigheid. De babyboomers...

Opinie: Toplonen, maatschappelijk doel en een kortere werkweek

Weet u wie van mij het meest mag verdienen? Dokters, onderzoekers, leraren, wetenschappers,... Niet topvoetballers, bedrijfsleiders of politici. Een bedrijfsleider mag in mijn ogen veel verdienen. Hij/zij heeft veel verantwoordelijkheden, druk om de concurrentie voor te blijven, druk om de juiste...

Basisinkomen nu! Stop privatisering! Meer solidariteit! Minder ongelijkheid!

Sinds 1 november veranderen de regels bij het OCMW. Na het vele administratief werk om je te kunnen aanmelden bij het OCMW (eerst hulpkas voor werkloosheid dan uitspraak door RVA), ben je nu verplicht om een 'geïndividualiseerd project voor maatschappelijk integratie' (GPMI) te ondertekenen. De h...