De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samen

Samen

donderdag 19 juli 2018 20:11
Spread the love

Ik stel voor om hieronder bij de reacties jouw waarneembare/toekomstige verandering te verwoorden. Wat is in jouw omgeving duurzamer geworden of wat heb jij gedaan richting een wereld die nog duurzamer is? Wat zou je nog kunnen doen? Wat hindert/belet jou? Ik wil dat jullie dat doen zodat een andere eruit kan leren, op deze manier zien anderen ook tekenen van resultaat richting deze duurzame wereld. Deze denkoefening is misschien het begin van de stap naar een oplossing voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Het geluk zit in samen plezier hebben, samen genieten, samen ontdekken, samen ervaren, samen slimmer worden. Samen elkaar helpen. Samen genieten van de Aarde.

take down
the paywall
steun ons nu!