De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Autodelen in Vlaanderen blijft marginaal fenomeen

Autodelen in Vlaanderen blijft marginaal fenomeen

zondag 13 november 2022 22:04
Spread the love

 

Euforie afgelopen woensdag 9 november in Hal 5 in Kessel-Lo tijdens een event waarp Vlaams minister Bart Somers de ‘Elke buurt deelt’ Award gaf aan de steden Gent, Mechelen en Leuven omdat zij als enige in Vlaanderen meer dan 2 deelauto’s per 1000 inwoners op hun grondgebied hebben staan. In zijn Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEK) poneert Somers de ambitie dat Vlaanderen in 2030 1 deelauto per 500 inwoners telt. De drie vermelde steden hebben als enige in Vlaanderen die doelstelling dus nu reeds bereikt. Gent scoort 3,51 deelwagens op 1000 inwoners, Mechelen 2,33 en Leuven 2,06.

Ondanks het feit dat autodelen voor eenieder en de samenleving enorme financiële en ecologische voordelen biedt blijft het tot dusver een erg marginaal fenomeen. In oktober 2022 telde Vlaanderen 3.162 deelwagens of 0,47 per 1000 inwoners, weliswaar een stijging met 10,7 procent. In 2 op 3 Vlaamse gemeenten staat er al minstens één deelauto. De vermelde aantallen verdwijnen echter in het niets bij de vaststelling dat er in Vlaanderen circa 3,6 miljoen personenwagens ingeschreven zijn. Vorig jaar werden er 392.769 nieuwe wagens ingeschreven en 714.868 tweedehandswagens.

Somers wees terecht op de grote rol die lokale besturen kunnen spelen bij de uitbouw van een aanbod aan autodelen en voorziet in zijn LEK-plan hiervoor incentives. 1 deelwagen vervangt doorgaans 5 tot 10 personenwagens in privé-bezit. Dit biedt steden onder meer de kans om een gigantische publieke ruimte die momenteel ingenomen wordt door geparkeerde wagens een andere bestemming te geven. Gent, dat 1200 deelauto’s en 17.000 autodelers telt, kon hierdoor liefst 7000 parkeerplaatsen schrappen. In Vlaanderen wordt in totaal 24.000 ha publieke ruimte ingenomen door geparkeerde auto’s wat overeenkomt met de grootte van een stad als Antwerpen. Deze wagens staan bovendien gemiddeld 90 procent van de tijd stil.

In Leuven toeren momenteel 211 deelwagens rond waarvan 150 Cambio’s. 27 procent rijdt elektrisch (onder meer de Partago-wagens). Het aantal inwoners dat er gebruik van maakt is gestegen tot 3700. Toegegeven dat Leuven het afgelopen decennium ferm investeerde in aparte standplaatsen voor deelwagens van Cambio en Partago. Om meer mensen warm te maken voor autodelen is echter meer sensibilisering nodig dan een tekst op de website van de stad. Ik roep de bevoegde schepen dan ook op om werk te maken van een groots event rond autodelen waar alle aanbieders – ook Cozywheels en Dégage die kostendelend delen van een eigen auto door een groep inwoners faciliteren – gepromoot worden en de autodelers de grote voordelen die ze ervaren in de verf kunnen zetten.

Auteur van boeken als ‘Leven zonder auto’ (2014) en ‘Fifty Ways to Leave Your Car’ (2018).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!