De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Arbeidshof veroordeelt Commscope wegens syndicale discriminatie bij ontslag

Arbeidshof veroordeelt Commscope wegens syndicale discriminatie bij ontslag

vrijdag 24 mei 2024 15:10
Spread the love

Begin januari 2019 werd bij CommScope, een leverancier van telecommunicatieapparatuur in Kessel-Lo, negen dagen gestaakt door de circa 270 arbeiders tegen het ontslag van Chris Corten, de hoofdafgevaardigde van ACV-CSC Metea. Het Arbeidshof in Brussel veroordeelde zopas het bedrijf omdat het Corten indertijd ontsloeg omwille van zijn syndicale overtuiging. Hij heeft hierdoor bovenop de wettelijk voorziene ontslagvergoeding recht op een bijkomende financiële compensatie zoals voorzien in artikel 18 van de Antidiscriminatiewet. De dagenlange staking resulteerde op 10 januari 2019 in een akkoord dat de arbeiders een jaar lang werkzekerheid beloofde en in de belofte van de directie om voortaan maximaal gebruik te maken van verwittigingen en bijsturingen en pas in laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot ontslag.

Corten trad in 1990 in dienst bij CommScope en werd in 1996 een eerste maal verkozen als personeelsafgevaardigde. Sinds 2004 was hij de hoofdafgevaardigde van ACV-CSC Metea. Op 19 december 2018 maakte het bedrijf zonder opgave van reden met onmiddellijke ingang een einde aan de arbeidsovereenkomst. Hierop brak een spontane staking uit bij de arbeiders. In de c4 die het bedrijf Corten stuurde was bij ‘juiste oorzaak van de werkloosheid’ vermeld ‘dat de werknemer niet langer voldoet aan de vereisten voor de functie’. In een gesprek met een leidinggevende van het bedrijf naar aanleiding van het ontslag werd Corten ook beschuldigd van ‘intimiderend gedrag’. Er zou bij de preventieadviseur ook een informele klacht tegen hem zijn ingediend. Omdat de Leuvense arbeidsrechtbank niet inging op de eis tot vergoeding wegens ‘syndicale discriminatie’ tekende hij beroep aan bij het Arbeidshof.

Uit de stukken die hij aanbracht over een tiental gebeurtenissen voorafgaand aan het ontslag blijkt volgens het Arbeidshof dat Corten ‘syndicaal zeer actief’ was. “Bovendien is het duidelijk dat hij door CommScope uitdrukkelijk geviseerd werd in zijn hoedanigheid van vakbondsafgevaardigde. Zo legde de onderneming de verantwoordelijkheid voor het feit dat het sociaal overleg sinds 2016 moeizaam verliep bij Corten”, aldus het vonnis. De rechtbank wijst ook op het feit dat Corten ontslagen werd nadat die dag ondernemings-cao’s getekend werden. “Het is duidelijk dat CommScope de ondertekening heeft afgewacht vooraleer tot het ontslag over te gaan”. Het hof is van oordeel “dat deze feiten voldoende sterk en pertinent zijn om het bestaan van discriminatie op grond van de syndicale overtuiging te kunnen vermoeden”. Het bedrijf legde overigens ook geen enkel stuk voor waaruit blijkt dat hij niet meer over de intellectuele of technische capaciteiten beschikte om zijn functie uit te oefenen.
LUC VANHEERENTALS

Vonnis Arbeidshof Brussel, vijfde kamer, 6 mei 2024, rolnummer 2022/AB/702 en 2022/AB/752.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!