De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Antwoordje aan Tinneke Verlichtingskampioen Beeckman (DS 20 juni)

Antwoordje aan Tinneke Verlichtingskampioen Beeckman (DS 20 juni)

dinsdag 21 juni 2016 07:28
Spread the love

Na de avond in Leuven onder noemer “Festival van de Gelijkheid” met als grote gast ethicus Peter Singer, gaf ik op facebook mijn kennis A. Geskinska er van langs. Waarom kunt u nog nalezen. Blijkbaar was mijn antwoord inspirerend, ook voor tweede grande dame de la philosophie Flamande, Tinneke Beeckman. Zij schreef, heel beleefd en anoniem waarvoor dank, haar tweewekelijkse column maandag rond het thema dat ik het duootje aan de hand deed: “Kijk in uw eigen ziel”. Vrij vertaald: “Zulke moralistische mannen maken ze vandaag niet meer”. Wij gaan helemaal akkoord. Op ludieke wijze dan nog, voor u! (Voor de gelegenheid de verbatim zoals op facebook).

 

(Schrikt wakker) “Wat gebeurter-gebeurter?!” – “Wat zegt u? Waren wij aan het slapen toen naast die wereldberoemde professor uit Australië? In Leuven te gast!” “Dat mag u zo niet zeggen, Stefaan H S V S A!   En mijn blonde vriendin zou best wel eens vrolijk mogen trachten zijn? En uw berichten trachten beantwoorden! Kijk eens in uw eigen ziel, manneke!”

 

 “Mag ik het u zeggen? U bent een strenge moralist! Per definitie! En u heeft zichzelf verdacht gemaakt. (Bijna).”

Wat hebt u zelf wel niet gedaan deze nacht?” “Kijk naar uw eigen ziel naarbinnen! Kijkt u wel genoeg naar uw navel? En naar wat zich daar onder bevindt!? En schrijft u daar wel voldoende over?!” “Rousseau deed dat ook hoor, mijnheer Zelfzeker!”

 

+ + +

 

Zo kennen wij ze wel weer. De Academisch uitgerolde Miekes van tegenwoordig. Blauwkousjes. Geef mij dan maar een Etty Hillesum. Die nog veel beter kon nadenken en schrijven, in volle oorlogstijd. Die door de dag een lekkere man of drie diep tegen zich aantrok. En de dag begon met gebed, meditatie én het stoppen van een (blauwe) kous. 😀

 

Misschien wordt het toch tijd dat we overeenkomen tot dit: de verblindende Ster van de Verlichting weer wat te gaan dimmen?…

 

Dan moeten wij natuurlijk altijd de scherpe “Vrouwentongen” in rekening brengen, dat ziet ge aan komen.Ik hoor mijn vrienden al waarschuwen:

“Stefaan, waarde vriend, ge moet die madammen begrijpen. Die mensen zijn zeven generaties onderdrukt in bed en op de schoolbank… Ze moeten even kunnen afreageren, laat ze doen! Waarom gun je ze hun Wraak niet? Iedereen neemt tegenwoordig toch vlotjes Wraak? Van George Bush minor tot de opiniemakers van bij ons?! Ge gaat toch niet meer uit van katholieke waarden zeker? Vergeving, verzoening, diepe nederigheid, onbaatzuchtige liefde, dito zorg?

“Idealisme, man! Christelijk dan nog? Zijt ge zeker dat dat geen Obscurantisme is?!” Waar staat uw Verlichting, Stef?”

 

“Gij moet ne keer meer met den otto rijden. Kijkte gij wel genoeg tv?!…

Doe nekeer zoals iedereen.

Wij zijn voor Ge-lijk-heid. Maar dat kan alleen maar lukken als ge mee doet, hè!”

😛

take down
the paywall
steun ons nu!