De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ANGST en DESINFORMATIE  fundament van het NATIONALISME

ANGST en DESINFORMATIE fundament van het NATIONALISME

woensdag 23 september 2015 11:18
Spread the love




Inzake de consequenties aan het terugtrekken uit de conventie van Geneve en het verlenen van minder sociale rechten aan vluchtelingen bakt de leider van de grootste Belgische politieke partij en feitelijke eerste minister het wel erg bruin.

Ik kan me niet voorstellen dat België zich zou terugtrekken uit de groep van bijna 150 landen die de conventie van Geneve ondertekenden. Dergelijke handelwijze zou ons land in het gezelschap brengen van zij die niet ondertekenden zoals Noor Korea, Saoedi Arabië , VAE , Mongolie……Men zou zelfs best de Geneve-overeenkomst uitbreiden voor mensen die vluchten omwille van natuurrampen en hongersnood.

Om verschillende sociale rechten toe te kennen aan vluchtelingen dan aan het “eigen volk” druist in tegen de Europese regels en tegen de Belgische grondwet.

Bart De Wever laat uitschijnen dat beide initiatieven mits wat politieke moed kunnen geregeld worden. Van platte demagogie gesproken.

Over het binnenloodsen van terroristen wordt een angstpsychose ontwikkeld. Ook IS kent de propagandistische oorlogvoering, laten uitschijnen dat er een massa infiltranten zijn tussen de gelukszoekers is koren op de molen van een schrik inboezemend nationalisme.

Dat alle inwijkelingen blijvend in onze contreien zullen vertoeven is helemaal niet te bewijzen en niet zeker. Hoe langer het conflict duurt hoe groter de kan bestaat tot het definitief blijven. Eens hier na jaren geïntegreerd zoals Vlaamse regels ook voorschrijven zal het moeilijk zijn om naar het vaderland terug te keren want daar wacht dan een nieuwe integratie. Wanneer het oorlogsgeweld minder lang duurt zullen velen terugkeren , ik maak hier de vergelijking met de tweede wereldoorlog. Vele Belgen keerden terug omdat na de 18 daagse veldtochttocht het militaire treffen beëindigd was en men koos voor het meest dragelijke namelijk gewoon leven in het bezette België.

Om al die ontheemden humaan te behandelen zijn er twee pistes. We onthalen die medemensen zoals het voor een rechtstaat hoort , met alle kansen die wij Belgen ook hebben , we moeten diplomatiek bijven ijveren voor het oplossen van het conflict zodat zij die willen zonder dwang de keuze hebben om te blijven of terug te keren.

take down
the paywall
steun ons nu!