De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Als elementaire vrouwenrechten afhankelijk worden van Vlaams Toerisme

Als elementaire vrouwenrechten afhankelijk worden van Vlaams Toerisme

maandag 24 oktober 2022 20:49
Spread the love

De Vlaamse minister van Toerisme verwijst in De Afspraak zelf naar ‘goed bestuur‘ om de Katholieke Universiteit Leuven met het ontzeggen van projectsubsidies te wijzen op een tuchtrechtelijk probleem binnen haar instelling. Een dergelijke projectsubsidie valt blijkbaar niet onder reglementaire kwaliteitsnormen (met risico gunst-afrekening dynamiek bij toekenning).

Mag ik hopen dat slachtoffers van geweld en hun raadgevers op geëigende procedures beroep kunnen doen om hun zaak te bepleiten. Dat moet de permanente bekommernis van de Politiek zijn: : de toegankelijkheid van hulp en van procedures, of professionalisme en scheiding van functies dus.

Mag de Vlaming hopen dat toerisme in Vlaanderen en Brussel niet als wisselgeld wordt gebruikt voor een politiek agenda elders.

Ten gronde moet effectief genderbeleid weg van elke emotionele profilering die, toegegeven, wel aansluit bij de huidige tendens om zo opnieuw aandacht te krijgen van de gedesinteresseerde kiezer.
Het slachtoffer ondergaat nu een tweede slachtofferrol door niet gewilde media-aandacht.
De verdachte van een verachtelijke daad wordt nu voor de schandpaal gezet terwijl preventie werkt met de bestraffingsmaat en via heropvoeding.

De federale minister van Justitie is gehouden aan de scheiding der machten. In Vlaanderen is de minister van Toerisme vandaag tevens bevoegd voor Justitieel uitvoerings- en preventiebeleid.
Het is de verdienste van Keizer Jozef II, door de huidige Rector van de KUL onlangs nog bestempeld als Keizer-koster, om een strafcodificatie in te voeren met de wettelijke verankering van het principe “geen straf dan krachtens de wet”. Datzelfde Nulla poena sine lege vinden we enkele jaren later ook in artikel 8 van de Franse revolutionaire Déclaration des droits de l’homme et du citoyen van 1789.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!