De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Als de rector niet naar het bos komt, dan komt het bos naar de rector

Als de rector niet naar het bos komt, dan komt het bos naar de rector

dinsdag 9 november 2021 15:33
Spread the love
Al bijna een maand lang bezetten we het Sterrebos. Een omstreden dossier waar de wooncrisis recht tegenover de klimaat/biodiversiteitscrisis wordt gezet. Niet alleen burgers, experten, proffen en verschillende organisaties maakten zich al zorgen. Maar ook de studenten zelf, zowel over de wooncrisis als de klimaatcrisis.De stilste stem in het Sterrebosdossier is en blijft de rector zelf. Die elke communicatie als de pest vermijdt. Hij roept ons op om op straat te komen, maar verdraagt in eigen tuin geen verzet.
Wij eisen een structureel debat over klimaat, biodiversiteit, ruimtelijke ordening en betaalbaar wonen. Allemaal zaken waarvoor de kap van het Sterrebos symbool staat. We vervallen in een cynisme als we boskap haast als enigste beleidsinstrument gebruiken om het recht op wonen te garanderen. Exact dat kortetermijndenken hebben we deze week mogen ervaren op de COP26, van onze rector verwachten we meer.

UGent kan niet zomaar bomen kappen, compensatie elders of het betalen van een bosbehoudsbijdrage wordt steeds voorzien. Dit zien wij echter niet als een volwaardig alternatief. Bossen in stadscentra hebben een belangrijke regulerende functie: ze zorgen voor koeling door verdamping van water, wat de vorming van hitte-eilanden in de stad tegengaat. Deze waarde gaat bij compensatie buiten het stadscentrum verloren. Ook duurt het een hele tijd tot nieuw aangeplante bomen uitgroeien tot een divers ecosysteem. Natuur in de stad is noodzakelijk om de stad leefbaar te houden voor toekomstige generaties.De prangende wooncrisis, die lang niet enkel studenten treft, mag niet tegenover de biodiversiteits- en klimaatcrisis uitgespeeld worden. Er is nood aan een duurzame oplossing die antwoord biedt op beide problematieken. Daarom pleiten wij voor een open debat. Een debat dat zich niet alleen over het Sterrebos buigt, maar breder over ruimtelijke ordening, betaalbaar wonen, klimaatverandering- en adaptatie, biodiversiteit,…

Een debat niet enkel op de universiteit zelf, maar ook met het stadsbestuur en andere bevoegde actoren. Onze rector zei dat als de nood hoog is, studenten van zich moeten laten horen. Wel, dat is exact wat we doen. De nood is hoog voor de biodiversiteit én voor de verhitte woonmarkt in Gent. De nood is hoog voor een gezamenlijke duurzame aanpak.
Ondertekend:
Climaxi
Bosdichters & muzes  Lappersfort Poets Society
Bos+
Gents MilieuFront
VZW Bescherm Bomen en Natuur
Boerenformum
Bond Beter Leefmilieu

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!