De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ACTIE VOEREN OM GEHOORD TE WORDEN

ACTIE VOEREN OM GEHOORD TE WORDEN

vrijdag 7 december 2012 10:45
Spread the love

Sociale  bewegingen moeten actiegericht werken om “misschien” gehoord te worden. Zij mogen zich echter niet laten ontmoedigen, want wanneer sociaal geengageerden langs de kant blijven zitten gebeurt er helemaal niks.

Hierbij een oproep voor deelname aan twee acties:

1. Stop the killings tegen criminalisering van sociale bewegingen op maandag 10 december om 18.30 uur in het Centraal Station van Brussel

10 december is internationale mensenrechtendag. Wereldvrouwenmars houdt een mondiale 24-uursactie (www.24heures2012.info). Wereldvrouwenmars België sluit aan bij de actie ‘stop the killings’ tegen de criminalisering van sociale bewegingen om 18.30 uur in het Centraal Station van Brussel (www.stopthekillings.be). De Wereldvrouwenmars België vraagt de vrijlating van de leden van Pussy Riot, de Russische feministische punkband die politiek provocerende optredens houdt en van negen vrouwen van de Turkse vakbond KESK die opgepakt werden tijdens voorbereidingen van activiteiten van de Internationale Vrouwendag.

2. Fairfn: oprichting van ministerie voor financiële alternatieven op wo 19 december van 9.45 tot 12.00 uur aan de Botanique in Brussel

Fairfin vindt dat de overheid beter kan inzetten op het ondersteunen van kleinschalige en ethische  alternatieven die reeds bestaan of die zich aan het vormen zijn in plaats van het steunen van de grootbanken die de uitschuivers alleen maar opstapelen. Met de juiste steun kunnen deze echter uitgroeien tot systeemrelevante spelers die stabiele bouwstenen vormen voor een gezonde financiële sector. Omdat dit niet op de politieke agenda staat, richt Fairfin dan maar zelf een ministerie voor financiële alternatieven op.

Steun kan op verschillende manieren:
– Voor wie in Brussel werkt of woont: aanwezig op 19 december in kantooroutfit of met kantoorartikel met naam organisatie
– ondertekening petitie op de website: http://www.fairfin.be/bzw

take down
the paywall
steun ons nu!