De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Actie Leuvens Collectief tegen Armoede op Grote Markt

Actie Leuvens Collectief tegen Armoede op Grote Markt

zondag 16 oktober 2022 16:17
Spread the love

Hier de neerslag van een interview dat ik vanmiddag voor Radio 2 Vlaams-Brabant had met Lieven Verlinde, voorzitter van het Leuvens Collectief tegen Armoede.
VRAAG: Jullie voeren vandaag 15 oktober 2022 actie op de Grote Markt in Leuven. Kan je eerst eens uitleggen waarom jullie speciaal rond deze tijd een event rond armoede organiseren;
LIEVEN VERLINDE: 17 oktober is de internationale dag tegen armoede en sociale uitsluiting. Op verschillende plekken in de wereld zijn er dan acties waarbij mensen met en mensen zonder armoede ervaring solidair op straat komen om het onrecht aan te klagen dat er anno 2022 nog steeds overal in de wereld armoede is en tegelijk de verbinding te maken tussen beide groepen. In Leuven hebben een aantal organisaties zich verenigd in het Leuvens Collectief tegen Armoede dat al meer dan 15 jaar jaarlijks een dag of een actie organiseert tijdens het weekend dat dichtbij 17 oktober ligt.
VRAAG: Ook de locatie is niet toevallig gekozen, met name naast de speciale steen die zich op de Grote Markt in Leuven bevindt?
LIEVEN VERLINDE: De steen tegen armoede is ons herdenkingsmonument in Leuven. Op verschillende plaatsen in de wereld staan er diezelfde stenen. De eerste steen werd indertijd in Parijs geplaatst. De Leuvense steen dateert van 1996-97. De Grote Markt is hiervoor een ontzettend mooie locatie met het stadhuis, de vroegere Nationale Bank, de universiteit… In het midden van dé krachten van de samenleving, met name financieel, politiek en onderwijs en opleiding, bevindt zich die steen tegen armoede.
VRAAG: Wat is de thematiek die jullie vandaag aansnijden?
LIEVEN VERLINDE: Armoede is een problematiek die diverse fronten raakt, maar deze keer leggen we de focus op wonen. Wat er de laatste maanden aan het gebeuren op vlak van energieprijzen hangt samen met de woonproblematiek.
VRAAG: Leuven staat bekend als een rijke stad. Is hier toch nog sprake van armoede?
LIEVEN VERLINDE: Leuven is weliswaar een rijke stad, maar doorheen de jaren is het altijd zo geweest dat er een groep mensen was die maatschappelijk kwetsbaar zijn, financieel en op andere grondrechten het hier ontzettend moeilijk hebben. Over het aandeel armen kan je discussiëren want er worden veel verschillende maatstaven gebruikt, maar laat ons zeggen dat Leuven tussen de 15 en 20 procent armen telt.
VRAAG: De energiecrisis verergert de situatie nog. Hoe ervaar je in je functie als opbouwwerker de gevolgen van de crisis?
LIEVEN VERLINDE: De energiecrisis hakt er ontzettend diep op in. De mensen hebben de voorbije twee jaar al ontzettend emotioneel geleden onder de coronapandemie omdat ze niet uit hun kot mochten komen, mensen die geen werk hadden… Nu komt die energiecrisis eraan. Die hakt ontzettend op het inkomen en op de levenskwaliteit van mensen. Het gaat niet alleen om mensen die nu al in armoede verkeert, maar ook een andere groep die er boven zit dreigt mee gezogen te worden in de groep van armen. Het is een ontzettend zware problematiek waarbij ge voelt dat mensen niets meer durven, weten, kunnen… Het is ontzettend problematisch.
VRAAG: Wat is je boodschap als comitévoorzitter?
LIEVEN VERLINDE: De boodschap die we als collectief willen geven is dat er op korte termijn een aantal dingen moeten gebeuren zodat mensen deze winter kunnen overbruggen. Het gaat erover dat er geen administratieve rompslomp mag zijn om de sociale toelage energie te krijgen. Rechten moeten automatisch worden toegekend. Dat gaat ook over de energiesnoeiers die in Leuven werken. Die hebben onvoldoende budget en materiaal om in de huizen waar ze komen de nodige isolatiewerken te kunnen uitvoeren. Het gaat ook over plekken waar het warm is en waar mensen naartoe moeten kunnen om thuis de energiekosten te besparen. Het gaat er ook over dat het niet weken of een maand moeten duren vooraleer zaken in orde worden gebracht. Er moet onmiddellijkheid gehandeld worden om individuele problemen op te lossen.
VRAAG: In haar nieuwe meerjarenplanning tot 2025 voorziet Leuven 1 miljoen extra voor het OCMW om onder meer die premie menselijke waardigheid uit te keren. Deze premie komt bovenop het leefloon en ook niet-leefloontrekkers kunnen er beroep op doen. Ik neem aan dat jullie daar positief op reageren?
LIEVEN VERLINDE: Het feit dat er extra middelen worden voorzien om beter te kunnen leven kun je alleen maar toejuichen. Als je ziet wat er aan de hand is moet er echter nog veel meer gebeuren. De diverse overheden moeten hun krachten bundelen. Wat we vooral niet mag gebeuren is dat men niks doen omdat men er niet voor bevoegd is. Er zijn momenteel bedrijven die ontzettend veel geld aan het winnen zijn. Daar moet ook iets gebeuren. Je merkt dat er een systeem komt van hebzucht en vanaf het moment dat dat het geval is dan verdwijnt de solidariteit. Als Leuven Collectief zeggen we die solidariteit moet voorop staan en de hebzucht dient te verdwijnen.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!