De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

ABVV mobiliseert op 8 en 9 maart voor meer vrouwenrechten

ABVV mobiliseert op 8 en 9 maart voor meer vrouwenrechten

De wereldvrouwenmars wordt 8 maart in Brussel georganiseerd. Een mars die wereldwijd wordt georganiseerd met overal dezelfde centrale eis: gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Vandaag worden die rechten nog altijd met de voeten getreden.

woensdag 4 maart 2020 17:30
Spread the love

Een voorbeeld daarvan is de toenemende loonongelijkheid (loopt op tot 23,7%), terwijl extralegale voordelen klaarblijkelijk bij voorrang aan mannen worden toegekend. Zonder nog maar te spreken over discriminatie bij aanwerving, een ongelijke taakverdeling en een moeilijke balans werk/privé. Daarom zal het ABVV op 8 maart zij aan zij staan met duizenden vrouwen en mannen die ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Vrouwenrechten op straat komen.

Meer nog, deze dag is het begin van een reeks acties. Zo ondersteunen wij ook de eisen van het Collecti.e.f 8 maars om op 8 en 9 maart symbolisch alle vormen van werk – waar of wat dan ook – neer te leggen en vooral ruchtbaarheid te geven aan de problematiek waarmee vrouwen worden geconfronteerd.

Het ABVV diende hiervoor een actieaanzegging in om iedereen de kans te geven actief deel te nemen aan de acties die in dit kader georganiseerd worden. Met de slogan ‘Vrouwen weten waarom’ roept het ABVV zijn leden en het middenveld op om voluit te gaan voor gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Het is tijd dat er orde op zaken wordt gesteld.

Gender zou vandaag niet meer mogen bepalen wat de situatie is van mannen of vrouwen. Het weigeren van dezelfde rechten aan vrouwen als aan mannen is dan ook een volledige en onverdraaglijke ontkenning van wie zij zijn. Mensen worden vrij geboren met gelijke rechten, omdat ze mens zijn. Dat alleen telt. Aan vrouwen een ondergeschikte plaats in het gezin toekennen, hen een lager loon opleggen, nafluiten, pesten, mishandelen en onderdrukken … Nog elke dag worden vrouwen met deze praktijken geconfronteerd. Daar moet een einde aan komen. Een waardige samenleving, onze samenleving, mag een onderscheid naar gender niet langer tolereren. Gendergelijkheid is het pad voor vooruitgang en voor de toekomst.

Eén van de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen, is de loonkloof. In 2017 bedroeg die loonongelijkheid niet minder dan 23,7 procent. Een ongelijkheid die gevolgen heeft voor de volledige duur van de loopbaan en ook voor een lager pensioen zorgt. De strijd van het ABVV voor een minimumloon van 14 euro per uur (of 2.300 euro per maand) is een van de oplossingen om deze loonongelijkheid tegen te gaan. Wanneer we weten dat het vooral vrouwen zijn die aan lage lonen moeten werken, dan vormt de optrekking van het minimumloon voor ons een absolute prioriteit. Vandaar ook dat later deze maand het ABVV haar campagne voor gelijk loon een extra boost zal geven.

Vanaf 8 maart geeft de socialistische vakbond dan ook afspraak voor meerdere acties.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!