De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

A,B… Z. – Aanwezigheid, Affectie en Binding als hulp bij Zin-loosheid

zondag 17 december 2023 12:17
Spread the love

Een gruwelijk actueel drama. Een gasfles is ontploft tussen kinderen op een zolder. Omstaanders voelen zich machteloos terwijl jongeren met brandwonden in het aangezicht huilen van de pijn in de tuin van het ouderlijke huis. En in een ander bericht in mijn krant: de problemen die zich voordoen als jongeren samen de roeseffecten van lachgas willen genieten. Met behulp van stalen flesjes die nodig zijn om mooie taarten te maken en fietsbanden op te pompen. Dit gas heeft een reeks schadelijke effecten op het lichaam.

 

 

Voor ons is dit NIHILISME BIJ JONGEREN duidelijk verbonden met een gebrek aan natuurlijke, traditionele, goede oude Warme NABIJHEID en BINDING met de vader en moeder.

Vergelijk met het fenomeen van jongeren die – sinds een jaar of twintig – her en der zonder ouderfiguur samen komen om zich lazarus te drinken: comazuipen/binge drinken.

Zeg nu nog dat Hublou ongelijk had met zijn terugkerend geboden duiding dat sommige kinderen en jongeren te weinig affectieve bindingskansen krijgen. In een maatschappij die, ik wik mijn woorden, in ‘bevrijdingsroes’ is over Emancipatie.

Die bovendien dronken loopt over schijnwaarden of minstens overroepen deugden als Effectiviteit en efficiency. Professioneel is beter, zo klinkt het. Maar dit soort waardenkader gaat op toenemend gevaarlijke manier ten koste van intermenselijke on-tmoetings-tijd en van gewone Affectiviteit voor elkaar!

Koppel dit nieuws en deze analyse ook aan de inzichten uit de recente aflevering in Fact Check (VRT-TV). Waarbij twee onderzoekers een dag voor 2 x 9 = 18 kindjes zorgen. Zoals dagelijkse kost is in duizenden crèches. Een heksenketel, zo blijkt! Waar kinderen tekort wordt gedaan, opvangwerkers onder veel te grote druk staan, en accidenten altijd op de loer liggen. Een “moderne oplossing”, een alternatief voor goeie oude opvoeding door moeder, vader en school. Een nieuw systeem dat haaks staat op 10.000 jaar beschaving en cultuyr, maar dat, toegegeven, als voordeel heeft dat meer vrouwen & moeders kunnen taken opnemen in de maatschapij. En zelstandig kunnen zijn op financieel gebied.

Huiselijke waarden
Misschien moeten we onszelf toch eens vaker toelaten de vraag te stellen: tegen welke prijs? Is het sop de kool nog waard? Dringen hervormingen zich niet op? Moeten bepaalde populaire waarden niet bijgestuurd, gedeeltelijk weer verlaten worden, vervangen door betere? Is laatdunkend doen of lachen met de Huismoeder, zoals een partijvoorzitter en een minister in de herfst bestonden te doen, vandaag nog verantwoord ?

Essentialia
Laten we het eens vanuit een definitie van de essentie voor de mens bekijken. ‘Homo sapiens’, daar zijn de wetenschappers het over eens, = “een warmbloedige, sociale diersoort”.
Als wij dit goed begrijpen, mag het ons niet verwonderen dat het misgaat wanneer de “jongen” losgelaten (!) worden in deze wereld waar zoveel om geld draait.

Geld is een groot goed, daar bestaat geen twijfel over. Maar zoals bepaalde bijbelteksten al aangeven, vertaald naar vandaag: “De mens leeft niet van brood alleen, maar ook van elk woord, elk idee, elk beeld dat de geest voedt”
Zeker voor jonge mensen, bij wie het brein en het bewustzijn nog in volle ontwikkeling zijn, moet het leven INTERESSANT blijven. Dat heeft met ZINGEVING te maken. Wie zichzelf, haar lichaam of leven in gevaar brengt, zoals sommige jonge mensen uit alle klassen in alarmerende mate doen, geeft vaak te kennen een tekort aan “zin” te beleven. Een mens leeft ook juist bij de gratie van de ervaring van voldoende BETEKENIS.

Wat heeft dat met Affectie te maken? Veel! De grootste experten inzake hersenen, zoals geleerden verbonden aan het Max Planck-instituut, wijzen er op dat “voldoende affectie in de jeugdjaren bepaalt hoe het brein zal werken, levenslang”. Een warm nest met intellectuele prikkels is wat kinderen en jongeren nodig hebben. Dat aanbieden, en bepaalde andere zaken daartoe opofferen, dat is – ook gesteld in die vermaledijde economische taal – de meest profijtelijke “investering” die mens en maatschappij kunnen doen.

Laten we – jong en oud – vooral blijven lachen.
Dat zal beter gaan als medemensen niet naar lachgas grijpen.

 

Illustraties: screenshots van De Standaard van 16 december 23 en (baby met ouders) Facebook.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!