De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Aantal Leuvense gezinnen dat deelauto gebruikt stijgt sterk

Aantal Leuvense gezinnen dat deelauto gebruikt stijgt sterk

maandag 12 februari 2024 18:02
Spread the love

Leuvens mobiliteitsschepen David Dessers mag terecht uitpakken met de snelle stijging van het aantal Leuvense gezinnen en bedrijven dat aan autodelen doet. De teller staat momenteel op 5.400, een stijging over vier jaar met maar liefst 80 procent. Uit de jongste stadsmonitor bleek dat het percentage ondervraagden dat autodeelt op drie jaar tijd inderdaad toenam van 4,8 tot 13,2 procent wat zich vertaalde in een vermindering in die periode van het aantal verplaatsingen met de auto als bestuurder van 44 tot 39,7 procent.

Autodelen is in alle opzichten een goede zaak. Het overgrote deel van de gewone auto’s staat 23 uur per dag stil (en neemt dan een parkeerplaats in), terwijl dat voor deelauto’s gemiddeld slechts 27 procent is. In de praktijk gebruikt de gebruiker van een deelauto de auto 47 procent minder dan wie een eigen voertuig bezit. Onder de 10.000 km per jaar en in vele gevallen ook onder de 15.000 km is een deelauto goedkoper dan het bezit van een eigen auto.

Het zou ongetwijfeld nog meer Leuvenaars aanzetten om een deelauto te gebruiken als het stadsbestuur open en eerlijk zou communiceren over de maatschappelijke prijs die betaald wordt voor het massaal autogebruik. In 2022 liepen in Leuven bij verkeersongevallen met auto’s 436 personen een letsel op (478 in 2021). Hierbij vielen 25 zwaargewonden (35 in 2021) en net als het jaar voordien één dode.

Uit de stadsmonitor bleek recent dat liefst 36,2 procent van de ondervraagden in zijn woonomgeving hinder ondervindt van het verkeer, 24,1 procent van sluipverkeer en 27,9 procent van te snel verkeer. Slechts iets minder dan de helft van de ondervraagden (49,9 procent) vindt het in zijn omgeving veilig voor kinderen om te fietsen en slechts 60,9 procent vindt het fietsen er in het algemeen veilig.

Het percentage ondervraagden dat hinder ondervinden van lawaaihinder uit andere bronnen dan buren (vooral verkeer) schommelt tussen 5 procent in Kessel-Noord tot 26,2 procent in Leuven centrum. Het particulier en commercieel vervoer was in 2021 in Leuven verantwoordelijk voor 140.653 CO2-emissie op een totaal van 630.431 (22,2 procent). De luchtkwaliteit overschrijdt op drukke verkeersassen zoals de Tervuursevest de EU-normen.

 

 

Luc Vanheerentals, auteur van Leven zonder auto (2014) en Fifty Ways to Leave Your Car (2018).

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!