De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

8 mei-herdenking Puurs: Gemeentebestuur behoudt Cyriel Verschaevestraat

8 mei-herdenking Puurs: Gemeentebestuur behoudt Cyriel Verschaevestraat

dinsdag 9 mei 2017 12:19
Spread the love

Schande voor Cyriel Verschaeve, collaborateur, nazi en ter dood veroordeeeld.
Schande voor de 91% bewoners Verschaevestraat die stemden voor behoud straatnaam.
Schande voor gemeentebestuur Puurs die deze beslissing van een enquête laat afhangen.
Schande voor de burgemeester en het bestuur dat de bevolking niet heeft geraadpleegd.
Schande voor Puurs die de 40 gedeporteerden en de 24 die niet terugkwamen besmeurt.
Schande voor het provinciebestuur dat deze parel van “gemeentelijke democratie” toelaat.
Schande voor de onderzoeksinstituten die de wetenschap niet voldoende ingezet hebben.
Schande voor Klimax die kampioenschappen houdt in de klimmuursport in deze straat.
Schande voor de weerstandsverenigingen,Breendonk en z’n vrienden die dit laten gebeuren.
Schande voor de Belgische politieke klasse die toelaat dat ter dood veroordeelde en uit hun burgerrechten ontzette Vlaamse nazi’s die België ontvluchtten een straatnaam krijgen.
Schande voor het gerecht dat niet verhindert dat Cyriel Verschaeve eer bewezen wordt.
Schande ook voor de partijvoorzitters en partijen die in de meerderheid zetelen in Puurs.
Schande voor de Vlaamse gemeenschap, nog altijd ziek van het nationaalsocialisme.
En de media? Behoudens voor Knack is dit ‘item’ geen nationaal maar plaatselijk nieuws.

Het is alsof men inwoners van Boom zou bevragen of een straat mag vernoemd naar Belkacem of  inwoners van Molenbeek of een straatnaam kan toegekend worden aan
Salah Abdeslam. Voor Puurs geen probleem wat veroordeelde collaborateurs betreft.

Lijst van de 40 gedeporteerde Puursenaars waarvan er 24 in de kampen gestorven zijn.

Deze zoveelste poging om de Cyriel Verschaevestraat te schrappen in Breendonk, deelgemeente van Puurs, kwam er op vraag van Louis Van Beneden, wiens twee broers hun deportatie niet overleefden. Op 1 januari 2016 klonk het zo in BuG 300 on-line:

Louis belt me. “Zeg Jan weet ge dat aan de Kerk in Breendonk nog altijd het bordje hangt met de Cyriel Verschaevestraat? Neen. En dat er nog 3 andere gemeenten zijn met een Cyriel Verschaeve straat. Kan je daar iets aan doen, dat die weg gaan, dat was een collaborateur. Nu ik aan m’n broers denk die bij de Zwarte Hand waren en die thuis werden opgepakt, ik was toen 11 jaar, ik heb het onder m’n ogen zien gebeuren hier in Ruisbroek, kan ik dat weer niet meer verdragen. M’n ene broer Rik hebben ze z’n nagels uitgetrokken in Breendonk en vreselijk gefolterd. Samen met Frans is hij naar Sonnenburg gevoerd en daar is Rik aan de gevolgen van z’n mishandeling in Breendonk vrij snel gestorven. Frans is nog naar Wolfenbüttel gevoerd maar daar is ook hij van ontbering en mishandeling gestorven. Kan er nu niemand iets doen om die Cyriel Verschaevestraat weg te doen, zeker in Breendonk?“Na m’n bezoek aan de tentoonstelling over de bevrijding van de Belgen in kazerne Dossin, en de Breendonk-tentoonstelling over de tocht van Levy en Aelgoet in het spoor van de Amerikanen bij de bevrijding van de kampen, heb ik zelf vastgesteld dat Cyriel Verschaeve nog met een straatnaam bedacht wordt in Breendonk evenals in Zoersel, Lanaken en Kapelle-op-den-Bos.
 
Cyriel Verschaeve was niet de eerste de beste. De VMO, die het kan weten, ze hebben hem in 1973 geëxhumeerd van Oostenrijk naar Alveringem waar ze hem nog jaarlijks ‘eren’, geeft volgende beschrijving van z’n leven en collaboratie: “Bij de Duitse inval gelooft Verschaeve dat “Het Uur van Vlaanderen” is aangebroken. Hij collaboreert volop en raakt geassocieerd met de radicale Groot-Duitse beweging (DeVlag en de SS). Als overtuigd anticommunist kiest hij onvoorwaardelijk en tot het bittere einde de kant van de oostfrontstrijders. Na zijn vlucht naar Duitsland in augustus 1944 vindt hij eind april 1945 een onderkomen in Solbad Hall in Oostenrijk. De krijgsraad te Brugge veroordeelt hem in december 1946 bij verstek ter dood.”
 
Herinneringmemoire.be heeft deze vraag opgepikt en voorwerp gemaakt van een petitie op de herdenkingsdag in Breendonk van 75 jaar na de razzia in de Puurs en deelgemeenten. Zie de recente BuG 351 on-line voor ondermeer de brief die herinneringmemoire onmiddellijk in alle brievenbussen van de Cyriel Verschevstraat in Breendonk gepost heeft.
 
Het is over deze Cyriel Verschaeve dat de bewoners van de straat uitgenodigd werden om te stemmen voor het behoud van naam of deze te vervangen door Breendonk-Dorp, zie enquêteformulier, 20 stemden voor het behoud 2 voor de wijziging. Blijkbaar hebben er zich door de jaren heen fervente nazisympathisanten en hun nostalgici in deze straat gevestigd, juist omwille van de naam en het verleden van Verschaeve.
 
Wat met scholen en jongeren die in de Cyriel Verschaevestraat aan sport doen, wat met de patiënten van de er aanwezige kinesist en dokter die op visite gaan in de Cyriel Verschaevstraat, wat met de nieuwe nog onbewoonde appartementen, waar burgers in feite niet de keuze gelaten wordt om zich langs hun adres niet te verbinden aan een persoon die z’n burgerrechten werden ontnomen na WO2 en die nooit meer in België verbleef en z’n straf zo ontliep. Wat met Klimax en de BVBV (Bergsport Vereniging Klein Brabant) met een internationaal bekende binnenklimzaal, wat bv bij Duitse sporters enkel onbegrip kan oproepen voor deze ook in Duitsland gekende verwerpelijke straatnaam, Cyriel Verschaeve. En wat te denken van de beoefenaars van de klimmuursport die deelnemen aan de jeugdkampioenschappen bv en die zich op deze wijze moeten verbinden aan de collaboratie en iemand die tot de dood werd veroordeeld, z’n burgerrechten verloor en België ontvluchtte.

Volgens het artikel in Knack van 28/3/2017 van Jeroen De Preter, “Waarom Vlaanderen de dichter-collaborateur Cyriel Verschaeve met straatnamen eert”, zijn bepaalde bewoners er niet vies van om voor hun huis te poseren met de mededeling: “Gunther, op wiens schouw een buste van Adolf Hitler staat, met zijn vrouw: ‘Nee! De straatnaam moet blijven. Stel je voor dat dit de Nelson Mandelastraat wordt – genoemd naar een terrorist!’ ” Gunther wist evenwel dat het ging om de verandering in Breendonk-Dorp, maar de buste van Adolf Hitler staat blijkbaar symbool voor het gedachtengoed van 91% van de bewoners van de Cyriel Verschaevestraat in Breendonk, jawel het Breendonk waar 3500 weerstanders gevangen zaten en nog altijd het enige nationale monument voor de weerstanders en alle slachtoffers van het nationaalsocialisme.

In dit artikel geven trouwens de historici Bruno De Wever en Marnix Beyen  hun opinie: Je kunt Verschaeve gelijkstellen met wat wij vandaag haatpredikers noemen”, Bruno De Wever (UGent) en “Ooit komt er een dag dat gevoeligheden als die rond de Verschaevestraat verdwenen zijn. Maar die dag is niet morgen”, Marnix Beyen (UAntwerpen).

Misschien kan Luc Sels, als hij verkozen wordt ook aan de KUL wat maatschappijbetrokken onderzoek stimuleren aan de KUL wat herinnering en collaboratie betreft, nadat Louis Vos nu N-VA) dit thema decennialang gebettoneerd heeft

Wat is er van de bewoners van de verschillende straten, die het laatste adres waren van 40 verzetstrijders van de Zwarte Hand voor hun deportatie, 23 van hen de stierven aan de ontberingen in diverse concentratiekampen. Zie de lijst van de 40 gedeporteerde Puursenaars met opgave van hun lot. Wat is er van hun gedachtenis, wat door Puurs om hen te herdenken, wie heeft in Puurs al een straatnaam gekregen.

Waarom laat men toe dat zowel het Vlaams belang als de N-VA, die niet nagelaten hebben de bewoners te beïnvloeden om voor het behoud te stemmen, hiermee hun duister verleden acceptabel maken?

Wie van degenen die in de hoofding van deze BuG te schande gemaakt worden wil  definitief een einde stellen aan het gebruik van de naam Cyriel Verschaevstestraat in enkele gemeenten in Vlaanderen?

Zal Louis Van Beneden nog bij leven de schrapping van de Cyriel Verschaevestraat in Puurs meemaken?

Jan Hertogen, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!