De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

76 jaar Hiroshima & Nagasaki

76 jaar Hiroshima & Nagasaki

dinsdag 10 augustus 2021 10:17
Spread the love

Hiroshima & Nagashaki 76 jaar geleden, een nucleaire aanvallen op deze Japanse steden telden meer dan 250.000 doden. Naar jaarlijkse traditie herdenkt Vredesoverleg Gent deze trieste gebeurtenis.Volgens internationaal recht zijn de kernbommen die er staan, volgens de VN-Resolutie, illegaal. In België huisvest men nog steeds (Kleine Brogel) kernbommen. De verschillende sprekers, Ludo De Brabander – Filip Watteeuw, wijzen op de gevaren van deze tuigen als er iets misgaat. Ook de stad Gent schaart zich achter een volledig verbod op kernwapens. Het tegenovergesteld is echter waar, men wil de huidige kernwapens weghalen en inruilen voor een efficiënter massavernietigingswapen. De oproep van het Vredesoverleg Gent is duidelijk: geen vernietigingswapens op ons rondgebied… en als het even kan, nergens nog van deze tuigen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!