De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

4.11.2015  Burgerbevragingen.  Wablief?

4.11.2015 Burgerbevragingen. Wablief?

woensdag 4 november 2015 14:37
Spread the love

Na de (te) ophefmakende en ( wetenschappelijke) kritiekloze burgerbevraging onder leiding van David Van Reybrouck  maken de open VLD en Minister Galant heden eenzelfde oefening.

Alle drie deze bevragingen zijn gestuurd

Bij de eerste is dit zeer duidelijk geworden.  Daardoor werd daarbij ook het gestelde doel niet bereikt.  Verre van zelfs.

Moge eindelijk een wetenschapper deze stelling natrekken.  Dan zal een rigoureuzer burgerbevraging mogelijk worden.

Dat alles in ‘t zeer kort.

Louis Marie Lagae. 

take down
the paywall
steun ons nu!