De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

29.09.2015 Er komen veel meer MILIEU-vluchtelingen ( 18)

29.09.2015 Er komen veel meer MILIEU-vluchtelingen ( 18)

dinsdag 29 september 2015 10:46
Spread the love

De titel : dat is geweten maar is nog te ver ( menen de machten ) af om nu reeds maatregelen te voorzien en te nemen.

Deze migraties zullen tientallen keren groter en sterker zijn dan heden in vergelijking met de migraties door veiligheidsvluchtelingen.

Ook zal deze migratie bijna ONomkeerbeer zijn in de tijd .  Van mensen die in dit geval totaal zeker zijn van sterven als ze blijven waar ze nu wonen.

Ik stel maar het feitenplaatje. voor.

Het povere wakkerschuddings-middel dat ik heb is herhaling.  Ik ben Ai Wei-Wei niet.

Om deze migraties te vermijden zijn ontelbare maatregelen nodig, vanaf 20 jaar geleden.

Twee mondiale en zeer incisieve : enorme milieu-inspanningen, halvering van het aantal mensen. 

Het probleem is dat deze, ter realisatie, minstens drie generaties vergen.  Vooreerst vergt dat een mondiaal beslissings ! orgaan.  Niet gebaseerd op naties o.a..   De te verwachten afschaf van natiestaten zal te laat komen.  Want de huidige politieke machten, van hoog tot laat – Sire, waar is er nog een staatsman die het algemeen belang voorneemt –  regeren enkel ter herverkiezing.  Deze systeemfout MOET men inzien.  Een weeffout in het tapijt van de parlementaire democratie.  Die ons uiterst zwaar komt te staan voor problemen op langere termijn.

Louis Marie Lagae

take down
the paywall
steun ons nu!