De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

23 sept 2015 “Silent Spring” en haar specifiek vervolg (15)

23 sept 2015 “Silent Spring” en haar specifiek vervolg (15)

woensdag 23 september 2015 14:33
Spread the love

Silent spring, de club van Rome, professor Paul de Grauwe.  Dat hield sommigen bezig rond ’68.

Ik werd rond ’75 eens gevraagd door de vakbond op een congres over haar angst voor stijgende werkloosheid door de aangekomen milieukosten.  Als panellid zegde ik : de milieu-oplossingen zullen ook werk genereren.  De zaal werd stiller.

Toen kwam professor  De Grauwe voorstellen om arbeidsbelastingen te vervangen door milieukosten.   O.a. de vervuiler betaalt, wat nu wel in vlarem ( WET) staat maar zeer ergerlijk te weinig wordt toegepast ; steeds is er weer een lobby.

Nu lees ik : de overgang naar hernieuwbare energie creeert wereldwijd miljoenen jobs ( canvas 21 september).

Ook een activist kan wel eens een denk-succesje smaken.

Louis Marie Lagae

take down
the paywall
steun ons nu!