De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

2 september 2015.  Waarheen met al die mensen?

2 september 2015. Waarheen met al die mensen?

woensdag 2 september 2015 23:10
Spread the love

Deze 13 – de bijdrage geeft eerst mijn basishouding weer ( op vandaag ! ) in verband met de mensenmigraties.  Ik stel me, en dat is belangrijk ter beoordeling, op een hoog en ver standpunt.

Elk mens verblijft waar hij wil op aarde

Dat is ( onder voorwaarden ) het meest juiste ethisch principe.  M.a.w. dat zou de uitkomst zijn van een Rawlsiaans gedachtenexperiment waarbij men de mensen ondervraagt waarbij zij enkel zij enkel de beschrijving van dit probleem kennen.  Zie ” The Theory of Justice “.

Al is dit ( vooral wegens het bestaan van natiestaten ) heden en nog voor lang ondenkaar houdt men best en steeds dit principe als verplichte randvoorwaarde voor ogen.   

Deze houding wordt wel stilaan een deel van het huidig wereldbeeld. Noot : mijn volgende bijdrage zal over wereldbeelden gaan.  Moeilijke geboorte, dat wel.

Ten tweede : ik kan het egoisme van de mens maar niet begrijpen als hij ( of zouden het de statsbestuurders zijn ? ) niet wil horen van een halvering van de wereldbevolking. En daarna, 3 generaties,  het constant houden ervan.   

Dan komen we wellicht op  tijd om onze planeet leefbaar te houden over 2100 heen.  En zal de migratiestroom opdrogen.

Nawoord : is het niet zo : een schijnbaar onrealistische stelling is niet alleen daarom ( een accent ‘ boven een letter kan ik hier niet meegeven ) verwerpelijk.  Het latere succes van zulke stelling is al ZEER veel keer bewezen.

Louis Marie Lagae, Kortrijk.

take down
the paywall
steun ons nu!