De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

President Zelensky bezoekt de frontlinie in de Donbass (mei 2019). Foto: Regering van Oekraïne/CC BY-SA 4:0

2 jaar oorlog in Oekraïne: STOP!

Op 24 februari gaat de oorlog in Oekraïne zijn derde jaar in. De vredesbeweging roept op om deel te nemen aan een protestwake om te wijzen op de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor onderhandelingen die moeten leiden naar een rechtvaardige en duurzame vrede. 

dinsdag 20 februari 2024 10:44
Spread the love

De afgelopen maanden heeft de oorlog zich ontwikkeld tot een loopgravenoorlog. Hoewel hij in een impasse is beland, blijft het oorlogsgeweld even dodelijk en destructief, met bijna 200.000 doden en 300.000 gewonden als gevolg. Eén op de vier kinderen in het land heeft nood aan dringende humanitaire hulp. De kostprijs van de vernietigingen is opgelopen tot 380 miljard Euro.

Desondanks zet Rusland zijn militaire operaties voort. Tegenstanders van deze oorlog worden nog steeds hardhandig onderdrukt.

De militaire steun van België en de NAVO-landen aan Oekraïne kende vanaf het begin van de Russische invasie een uitbreiding, zowel wat betreft het aantal als het type geleverde wapens. Zo werden er onder meer wapens met verarmd uranium naar Oekraïne geëxporteerd, alsook clustermunitie, dat verboden is onder het internationaal recht. Vandaag zijn er maar weinig soorten wapens die de geallieerden nog niet aan Oekraïne hebben geleverd.

Met welk doel? Met welke doelstellingen? In welk perspectief?

Na twee jaar wordt het steeds duidelijker dat de louter militaire aanpak weinig vooruitzichten biedt op vrede. De menselijke, maatschappelijke en milieukosten van het conflict zijn verergerd. Tegelijkertijd zien we nog steeds weinig inspanningen bij alle betrokken, met inbegrip van Rusland, om via diplomatieke weg een einde te maken aan de vijandelijkheden en het internationaal recht te doen respecteren. Integendeel, het einde van de escalatie lijkt niet in zicht. De belofte van de levering van F16-gevechtsvliegtuigen in 2025 is slechts een van de indicaties dat de geesten nog steeds niet rijp zijn voor een politieke oplossing.

Het wordt tijd om te erkennen dat de oorlogspolitiek uitzichtloos is en de nodige lessen moeten worden getrokken: de wapens moeten het zwijgen worden opgelegd. De oorlog moet stoppen om verder bloedvergieten te voorkomen. Het beschermen van levens en het voorkomen van verdere vernietigingen moeten de belangrijkste politieke en diplomatieke prioriteiten worden.

Nu we twee jaar verder zijn, roepen we op om samen te komen om onze veroordeling van de Russische agressie van 2022 en ons verzet tegen deze oorlog te bevestigen. We willen ook benadrukken dat het belangrijk is om de concrete gevolgen van de oorlog aan te klagen en de impasse waarin hij terecht is gekomen.

Als vredesbeweging willen we nogmaals wijzen op de noodzaak van een onmiddellijk staakt-het-vuren, zodat er ruimte wordt gecreëerd voor onderhandelingen die moeten leiden naar een rechtvaardige en duurzame vrede.

Kom naar de protestwake in Brussel op 23/02! Afspraak om 17u op het Europaplein te Brussel (voor het Centraal-station).

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!