De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

MANIFIESTA geen festival zoals een ander

maandag 23 september 2019 21:28
Spread the love

Een muziekfestival dat kennen we: Werchter, pukkelpop, suikerrock enz.…Een festival van solidariteit is iets totaal anders.

Mensen met een hart voor anderen in onze samenleving komen samen om naar muziek te luisteren, hevig te debatteren over sociale thema’s, kennis te maken met Geneeskunde Voor Het Volk, een babbel te slaan met militanten van de vakbonden en te praten met de mutualisten van de ziekenfondsen. Dit festival is ook internationaal: Brazilië, Cuba en de Filipijnen zijn op één of andere vorm aanwezig. De klimaatproblematiek krijgt er een belangrijke plaats. Zo werd Anuna De Wever er niet uitgejouwd wel in tegendeel,ze kreeg hartverwarmende medewerking van het 14000 koppig publiek

Als men mij zou vragen om de “identiteit “van de deelnemers aan dit gebeuren te beschrijven zou ik pagina’s moeten vullen. De diversiteit inzake huidskleur, afkomst, godsdienst en taal is zo sterk dat ik me er niet aan waag om de identiteit van de festivalganger te bepalen.

Als ik me beperk tot wat ze gemeen hebben kom ik tot een kort lijstje.

De deelnemers zijn allemaal mensen die zeer sociaal denken en actief streven naar een betere samenleving in België en ver daarbuiten. Ze gaan voor gelijkheid en respect voor eenieder in onze samenleving. Ze geloven dat sociale strijd loont en laten zich niet ontmoedigen door de nationalistische en neo-liberalen tendensen in onze maatschappij.Ze weten dat ze als gewone mensen mekaar nodig hebben om hun droom van een rechtvaardige wereld te realiseren.

Dat de PVDA/PTB op dit festival sterk aanwezig is, is de evidentie zelve. Welke politieke partij vinden we op het terrein als er sociale actie en verzet is?….

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!